Lessons & Carols in Heinkenszand en Kloetinge

KLOETINGE/HEINKENSZAND – Het Kamerkoor Musica Cordis viert na twee coronajaren weer de traditionele Lessons & Carols. Dat gebeurt op zondag 18 december in de Geerteskerk in Kloetinge (20.00 uur) en op vrijdag 23 december in de H. Blasiuskerk in Heinkenszand (20.00 uur).

Lessons & Carols brengen het kerstverhaal in Bijbellezingen, gedichten en bijpassende liederen. Daarnaast is er samenzang tijdens de processie-liederen, wanneer het koor met kaarsen de kerk binnenkomt en aan het slot de kerk weer verlaat. Musica Cordis staat onder leiding van Marcel van Westen. Rien Balkenende verzorgt de orgelbegeleiding,

Toegang gratis, inloop vanaf 19.30 uur.