Ellesdiek

Leve mee waeter en wind

ELLEWOUTSDIJK – In februari 2023 is het 70 jaar geleden dat Zeeland werd getroffen door de watersnoodramp. De werkgroep levensbeschouwing besteedt daar in de bieeênkomst op 19 februari in ’t Kerkje van Ellesdiek volop aandacht aan.

Het programma wordt nog ingevuld, maar zeker is dat Anja Kopmels zal meewerken en enkele liederen zal zingen die passen bij het gevoel dat opkomt bij het herdenken van de ramp.

Hannie Oele vertelt het verhaal van haar moeder die de ramp meemaakte. Waar kun je moed vinden om te leven na de overweldigende ervaringen van water en wind? Kun je na zoveel jaar wijzer worden van de ervaringen van toen en daar hier en nu mee leven?

In de bieeênkomst zoeken we samen naar antwoorden. Voertaal is vooral Zeeuws.

Aanvang 14.30 uur. Toegang vrij met vrijwillige bijdrage voor de kosten.