Leven en denken van Henri Nouwen belicht

MIDDELBURG – Laurent Nouwen geeft donderdag 17 januari 2019 in de Doopsgezinde Kerk (Lange Noordstraat) in Middelburg een inleiding over het leven en gedachtegoed van zijn in 1996 overleden broer Henri Nouwen. Deze bevlogen priester, hoogleraar en schrijver inspireert twintig jaar na zijn dood nog steeds veel mensen.

Henri Nouwen (1932-1996)

Henri Nouwen (Nijkerk, 1932 – Hilversum, 1996) volgde zijn priesteropleiding aan het grootseminarie in Driebergen en Rijsenburg, waarna hij in 1957 tot priester werd gewijd. In 1964 studeerde hij cum laude af in de psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna hij zich in Amerika verder bekwaamde in de psychologie van het pastoraat. In dat vak was hij in Amerika ook een aantal jaren professor. Vanaf 1968 werkte en studeerde Nouwen in Nederland. In 1971 werd hij benoemd tot hoogleraar pastorale psychologie aan de Yale University.

Vanuit zijn betrokkenheid bij het leed van andere mensen woonde Henri Nouwen een tijdlang onder de allerarmsten in de sloppenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru. Op het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke carrière brak hij in 1986 radicaal met roem en aanzien en ging als pastor werken in een Canadese leefgemeenschap voor verstandelijk beperkten. Daar nam hij ook de zorg op zich voor Adam, een meervoudig gehandicapte jonge man. Zijn dood in 1996 kwam voor iedereen onverwacht.

Nouwen werd zeer sterk geïnspireerd door Thomas Merton en wordt daarmee gezien als een van de grondleggers van Nieuwe Monastieke bewegingen. Nouwen stelde contact met God, of het hogere, voorop. Ook zette hij aan tot het contemplatieve gebed. Ondanks dit had hij, volgens eigen zeggen, veel moeite met zijn eigen verlossing door het geloof.

Schrijver

Henri Nouwen is niet alleen bekend geworden als professor in de religie en psychologie, maar zeker ook als schrijver. Hij schreef meer dan veertig christelijke boeken die over de hele wereld worden gelezen. Ze werden in alle grote wereldtalen vertaald. Zijn broer Laurent zegt dat hij na de dood van Henri heeft beseft welke enorme impact diens leven en boeken hebben gehad:
,,Henri wist een diepe snaar te raken bij zijn lezerspubliek. Hij toonde zijn kwetsbare kant in zijn boeken; daarin zat zijn kracht vermoed ik. Lezers vonden herkenning. Hij was er diep van doordrongen dat ieder mens breekbaar is, eenzaamheid kent en liefde nodig heeft. Onverschilligheid kende hij niet, over niets in het leven. Hij was een gevoelig mens. Altijd bleef hij met grote nieuwsgierigheid en verbazing naar deze wereld kijken”

Na het overlijden van zijn broer veranderde ook het leven van Laurent Nouwen: van advocaat werd hij vrachtwagenchauffeur om hulpgoederen naar de Oekraïne te brengen. Daarnaast richtte hij de Henri Nouwen Stichting op met als doel bekendheid te geven aan het gedachtegoed van Henri Nouwen en om maatschappelijke initiatieven in de lijn van diens spiritualiteit te ondersteunen. Tijdens de thema-avond in Middelburg zal Laurent Nouwen dan ook het accent leggen op de actuele betekenis van spiritualiteit.

De thema-avond in de gemeentekamer van de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg begint om 19.30 uur. Iedere belangstellende is van harte welkom. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld.