Lezingen over  Kerk en Israël

MIDDELBURG – Dominee Eeuwout Klootwijk geeft op de donderdagen 14 en 28 februari 2019 lezingen over thema’s rond Kerk & Israël. Dat gebeurt in kerkgebouw De Hoeksteen aan de Roozenburglaan 22 in Middelburg.


Het thema van de eerste lezing luidt: ‘Onopgeefbaar verbonden of toch maar niet?’ De Taakgroep Vorming en Toerusting van de Nieuwe Kerk Gemeente in Middelburg meldt hierover in de aankondiging: ,, Wat is de consequentie van de “onopgeefbare” verbondenheid met het volk Israël’? En met de Israëlzondag? Schrappen? Heroverwegen? Op deze avond verkennen we de achtergrond van het kerkorde-artikel en gaan we op zoek naar de Joodse wortels van het christelijke geloof, waarbij lessen worden getrokken uit de joods-christelijke dialoog.”
De lezing op 28 februari handelt over het thema : ,,Paulus, een jood geraakt door Jezus’”.  Het gaat dan om: ,,Was Paulus de eerste christen? Werd hij bekeerd tot het christendom op weg naar Damascus? Wat betekent het dat Paulus een jood is?’’ Tijdens deze bijeenkomst verkennen de bezoekers de apostel Paulus aan de hand van het internetproject  ‘De uitdaging’ van de website www.joods-christelijke-dialoog.nl
De kerk is open vanaf 19.30 uur. De aanvangstijd is om 20.00 uur. De toegang is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.