Lijsttrekkers in kerken aan de tand gevoeld

De politiek, daar kun je als kerk beter niet je handen aan branden. Toch? Niet alle kerken denken er zo over. “Wij hebben een unieke invalshoek voor een debat: wat is je morele kompas als politicus?”

Langzaam wordt het zichtbaar in de verschillende dorpen en steden in Nederland: op 21 maart wordt er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer gestreden om de gunst van de kiezer. Misschien wel door meer partijen dan ooit. Hoe verhoudt de kerk zich tot de politiek? De dominee zal niet gauw een stemadvies geven vanaf de preekstoel. Maar steeds meer protestantse gemeenten zien de verkiezingen wél als een uitgelezen mogelijkheid om de verbinding te zoeken met de gemeentelijke politiek.

Na aan het hart

In de gemeente Berkelland heeft een aantal predikanten de handen ineen geslagen, op initiatief van ds. Tinus Gaastra van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem. Vanavond organiseren zij in Neede een debat met alle lijsttrekkers. “We hopen met dit debat nieuwe mensen te interesseren voor de gemeentepolitiek, hen aan het denken te zetten over de verbinding tussen hun geloof en politieke thema’s. Daarom gaan we in debat over onderwerpen die de kerken traditioneel na aan het hart liggen: de zorg voor elkaar en voor de aarde waarop wij mogen leven.”

Michaëlkerk Leersum ©foto Wim Staat

De kerken in Berkelland zijn niet de enige gemeenten die deze onderwerpen agenderen voor een debat. De Protestantse Kerk Amsterdam organiseert op 13 maart in de Noorderkerk een debat over onder andere eenzaamheid en kwetsbaarheid in de stad, en over de kloof tussen arm en rijk, autochtoon en allochtoon, en jong en oud. Maar volgens organisator Wilfred Scholten zit de toegevoegde waarde van een ‘kerkelijk georganiseerd’ debat niet alleen in de onderwerpkeuze. “We vragen tijdens het debat de lijsttrekkers van de politieke partijen – ook de seculiere – naar hun morele kompas bij het bedrijven van politiek. Die specifieke invalshoek is uniek ten opzichte van andere debatten die georganiseerd worden.”

Het morele kompas, onderliggende waarden – het zijn termen die steeds terugkomen. Ds. Tinus Gaastra: “Het onderwerp ‘zorgen voor’ leeft niet alleen bij partijen die zeggen zich te laten leiden door christelijke waarden. Dit soort waarden herkennen we in de programma’s van alle partijen. Tijdens het debat willen we ontdekken hoe de politieke partijen in Berkelland daaraan met hun keuzes invulling geven.”

Pleitbezorging

Noorderkerk Amsterdam © foto Wim Staat

Er komen tijdens de debatavonden niet alleen politici aan het woord. De Protestantse Diaconie in Utrecht heeft voor haar debat op 21 februari heel bewust ook andere sprekers uitgenodigd. “We richten ons deze avond specifiek op het thema ‘wonen voor kwetsbare doelgroepen’”, vertelt directeur Dirk van den Hoven. “Met het debat hopen we bij te dragen aan het bewustzijn van de politieke partijen over de concrete werkelijkheid achter de cijfers. Daarom laten we tijdens de avond drie mensen aan het woord: iemand van het straatpastoraat, iemand van De Toevlucht – de nachtopvang voor ongedocumenteerden – en iemand van een huurdersvereniging. Op die manier geven we als diaconie invulling aan onze opdracht van ‘pleitbezorging’. Want diaconie gaat niet alleen over concrete hulp, maar ook om het aankaarten van knelpunten.” Uiteraard wordt de politieke partijen ook flink het vuur aan de schenen gelegd. “Naar aanleiding van de knelpunten die we laten zien, worden de partijen over hun standpunten bevraagd. Zo hopen we dat het voor de bezoekers aan het einde van de avond duidelijk is waar elke partij staat.”

Een van de debatten bezoeken?