Lunchbijeenkomst Raad van Kerken voor vrijwilligers en professionals

GOES – De Provinciale Raad van Kerken in Zeeland houdt op woensdag 31 mei van 11.00 tot 14.00 uur een oecumenische lunchbijeenkomst in het gebouw van het Leger des Heils (Klein Frankrijk 17) in Goes. De bijeenkomst is bedoeld voor allen die als vrijwilliger of als professional actief zijn in of voor één van de kerken, gemeenten en parochies in Zeeland.

Tijdens de bijeenkomst – voor het eerst sinds de ‘corona-jaren’ – wordt het gesprek aangegaan over hoe we als christenen elkaar meer kunnen opzoeken. Vragen komen aan bod als: ‘Is het mogelijk binnen dorpen en steden als verschillende geloofsgemeenschappen meer gezamenlijk op te trekken’, en ‘Hoe kan onze gezamenlijke roeping in Christus om van betekenis te zijn voor onze omgeving ons daarbij helpen’.

Gastspreker is ds Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.

Op het programma staat verder de stand van zaken rond ‘oecumene in Zeeland’, lokaal en provinciaal.

Tijdens en na de lunch is er volop gelegenheid tot netwerken en ontmoeting.

In verband met de lunch graag aanmelden vóór 22 mei via raadvankerkenzld@gmail.com.

Foto Google Maps