Mar van der Veer geeft lezing over Felix Mendelssohn Bartholdy

GOES – De Cursus Theologische Verdieping in Goes sluit donderdag 22 juni af met een lezing door docent dr Mar van der Veer uit Zierikzee over de componist Felix Mendelssohn Bartholdy (1808-1847). Op deze avond is iedereen welkom.

Felix Mendelssohn-Bartholdy, schilderij van Wilhelm Hensel (1847)

Dr Mar van der Veer promoveerde in 2020 bij prof. dr Albert Clement uit Middelburg aan de Utrecht University op zijn proefschrift over Felix Mendelssohn Bartholdy. Daarin zijn 5800 brieven bestudeerd op de aspecten van de opvattingen en het geloof van de beroemde componist. De brieven vormen een indrukwekkende weerslag van het dagelijks leven van dirigent en componist Mendelssohn Bartholdy.

Mendelssohn Bartholdy is de componist van grote geestelijke oratoria zoals de Elias en de Paulus, maar ook zijn psalmen (onder meer Psalm 42 Wie der Hirsch schreit) zijn van grote hoogte. De lezing gaat gepaard van geprojecteerde beelden die beginnen met het aangrijpende verhaal van zijn begrafenis waarbij de hele stad Leipzig uitliep, om vanaf dat punt een keerpunt te maken naar het begin van zijn leven. Een van de centrale vragen is: of en in hoeverre Mendelssohn een joodse componist was of juist helemaal niet. Op dat laatste punt bestaan tal van misvattingen, die tot een dieptepunt leidden in het verbod op zijn muziek tijdens het Nazisme. In de lezing komt naar voren dat er in het leven van de componist gereformeerd protestante, Lutherse én rooms katholieke lijnen lopen. Naast geprojecteerde beelden zijn er deze avond ook prachtige muziekfragmenten te horen van de componist.

Dr Mar van der Veer.

Mar van der Veer is kerkmusicus en theoloog. Hij gaat regelmatig voor in diensten van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is als cantororganist verbonden aan de Thomaskerk in Zierikzee. Van zijn hand verscheen de studie Felix Mendelssohn Bartholdy – zijn geloof belicht vanuit zijn brieven (Skandalon). In zijn vrije tijd reist Van der Veer de componist na op zoek naar de bewaard gebleven plekken waar composities ontstaan zijn. Zo gaat hij binnenkort de huwelijksreis van de componist uit 1837 nareizen.

Deze laatste CTV-avond wordt donderdag 22 juni gehouden in de Vredeskerk aan het Ds W.H. van der Vegtplein in Goes. Aanvang 19.00 uur.