‘Mens tot Mens’, een bezinnende gedichtenbundel

KOEWACHT – Schrijver Ronny Herman presenteert zaterdag 22 juni 2019 in De Vlaschaard in Koewacht zijn gedichtenbundel ‘Mens tot Mens’. Deze bundel bevat eigentijdse en bezinnende zinspreuken en rijmgedichten, geïllustreerd met abstracte illustraties.

In ‘Mens tot Mens’ zet de auteur zijn lezers aan tot een persoonlijke bezinning over de dagelijkse ontwikkelingen. Hij spiegelt daarbij de ontoombare samenleving. Er is de druk op menselijke waarden in een samenleving, die gedreven wordt door prestatie en snelle evolutie. Aan de hand van rijmzinnen wordt op een blijmoedige en soms indringende wijze een denktocht door de menselijke leefsferen gemaakt. De bundel draagt bij tot een persoonlijke verdieping in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Er komen actuele thema’s aan bod, met een eigen kijk op het reilen en zeilen van de aardbewoners en onze samenleving.

Tijdens  de presentatie kan ook kennis worden gemaakt met ‘nature inspired art’  door Marianne Mueller-Warrens. Jolanda Otto zorgt met haar viool voor een muzikaal intermezzo.

De bijeenkomst in De Vlaschaard in Koewacht op zaterdag 22 juni begint om 19.30 uur.