Met je kerk op weg naar Pasen: webinars voor voorgangers

HAARLEM – Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap houdt in februari en maart twee exegetische webinars voor predikanten en voorgangers bij teksten passend bij de veertigdagentijd.

Het eerste webinar biedt exegetische toelichting bij Exodus 12, het tweede bij Lucas 22:7-20, vanuit het thema ‘bevrijding’. De keuze van de teksten sluit aan bij zowel het kinderdienstprogramma Bijbel Basics als het oecumenisch leesrooster.

In de webinars staat de exegese centraal als toerusting voor de preek. De webinars gaan uit van de NBV21 – die waar nodig wordt toegelicht – en grijpen steeds terug op de Bijbelse bronteksten.

De Bijbeluitleg in de webinars is toegesneden op de preekvoorbereiding in de veertigdagentijd. Er is gelegenheid om vragen te stellen (via de chat). Deelnemers ontvangen daarnaast materiaal ter verdieping, met vertaaltoelichting bij de NBV21 en handreikingen voor preek of kring.

Webinar 1:

maandag 21 februari van 10.00-11.15: over Exodus 12

Titel: ‘Exodus: bevrijd & op weg’. Webinar over Exodus 12 en de exodus-bevrijding als bijbels thema’ door dr. Mirjam van der Vorm-Croughs.

Klik hier om in te schrijven

Webinar 2:

maandag 7 maart van 10.00-11.15: over Lucas 22:7-20

Titel: ‘De betekenis van Jezus’ dood in Lucas’. Webinar over Lucas 22 tegen de achtergrond van de Exodus-bevrijding door dr. Matthijs de Jong

Klik hier om in te schrijven