Nieuwe Cursus Theologische Verdieping (CTV) in Goes

GOES – In het najaar start weer een nieuwe Cursus Theologische Verdieping (CTV) in de Vredeskerk (voormalige Oosterkerk) in Goes. Voor belangstellenden is er op donderdag 24 augustus vanaf 19.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, waarna de cursus op 7 september van start gaat.

De cursus duurt in totaal 32 donderdagavonden (aanvang 19.00 uur), is oecumenisch van opzet en bedoeld voor protestanten, katholieken en andersdenkenden. Ook mensen zonder kerkelijke binding kunnen veel aan de cursus hebben. De docenten zijn van protestantse en katholiek origine en al lange tijd aan de cursus verbonden.

Pelgrimsreis

Zoals de brochure van CTV zegt: wie met theologie aan de slag gaat, begint aan een soort pelgrimsreis, met een bestemming die voor iedereen anders is. De cursus is geschikt voor wie meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel, de christelijke spiritualiteit, sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken, meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk, bewuster kerkdiensten wil beleven, open wil staan voor ‘andersdenkenden’ en oude bronnen wil onderzoeken om nieuwe inspiratie te vinden. De ervaring van veel cursisten is dat tijdens de lessen veel wordt geleerd, maar ook veel afgeleerd.

Vakken

In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd aan de hand van de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast wordt het vak Dogmatiek gegeven dat voor veel cursisten een verrassing is: het gaat daarbij niet om het aanleren van kerkelijke dogma’s, maar om een verdieping in de geloofspraktijk die door de eeuwen heen is ontstaan en steeds wordt vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de wisselwerking met cultuur, muziek en andere kunstvormen aan de orde. Het is dus geen aaneenschakeling van jaartallen en personen. Bij het vak wereldgodsdiensten is er vooral veel aandacht voor de islam en het boeddhisme. Dat geeft inzicht in de wisselwerking tussen godsdienst en mondiale politiek. Het vak filosofie maakt duidelijk hoe er  op verschillende manieren kan worden nagedacht over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Daarmee krijgt de cursist een inzicht in de denkkracht en de wijsheid door de eeuwen heen.

Na twee jaar kan men met de cursus stoppen, maar de praktijk wijst uit dat vrijwel alle deelnemers verder gaan met het derde jaar, waarin de kennis van de eerste twee jaar wordt toegepast in meer praktische vakken als pastoraat, liturgiek, diaconaat, kerkmuziek en ethiek.

Opgeven

Belangstellenden kunnen zich tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 24 augustus opgeven of, om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus, al eerder bij Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, telefoon 0118-472818 of per e-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl

Het cursusgeld bedraagt € 350,00 per jaar, inclusief het schriftelijke materiaal dat de docenten uitdelen.

Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via e-mail contact opnemen met cursusleider dr. Aarnoud Jobsen, telefoon 0113-21 11 88. e-mail: ajobsen@zeelandnet.nl.