oecumene

Nieuwsbrief Raad van Kerken december 2021

(Nieuwsbrief Raad van Kerken december 2021)

Actie Groen Licht

In Polen hangen bewoners langs de grens een groen licht aan hun huis als teken dat migranten in nood daar terecht kunnen voor hulp. De Raad van Kerken heeft groot respect voor lokale kerkgemeenschappen en vrijwilligers die zich over vluchtelingen ontfermen die bivakkeren in het niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen. Zij zijn een licht van hoop. Daarom steunt de Raad van Kerken op 10 december de actie #groen licht.

Meer lezen

Vluchtelingenwerkdag: Maai het land niet af tot de rand

De werkgroep Vluchtelingen hield op 20 november zijn werkdag met een videobijeenkomst. Men kan de bijeenkomst terugkijken via de website van de Raad. Een belangrijk doel van de bijeenkomst was om te starten met een netwerk van kerken en gemeenschappen die willen helpen in het bieden van onderdak aan vluchtelingen zonder papieren. De werkgroep wil werken aan de opbouw van contacten in het land om met dit netwerk een begin te maken.

Terugkijken

Solidariteit bij stijgende energieprijzen

Op 8 december van 20.00 – 21.15 uur is er een webinar voor alle mensen die willen voorkomen dat de laagste inkomens al te zeer getroffen worden door de fors stijgende prijzen van gas en elektriciteit deze winter. Enkele diaconieën maken nu al een plan van aanpak om deze winter minima te kunnen bijstaan. De organisatie is in handen van de protestantse classis Overijssel-Flevoland. Wie wil meedoen, kan zich aanmelden en krijgt vervolgens een link toegestuurd.

Meer lezen en aanmelden

Bijeenkomst lokale raden van kerken

De Raad van Kerken in Nederland houdt op woensdag 15 december een Zoombijeenkomst voor provinciale, regionale en lokale raden van kerken en andere oecumenische verbanden. We willen graag horen wat er leeft en speelt in de lokale en regionale oecumene. Ook willen we gelegenheid bieden elkaar te inspireren en bemoedigen met positieve ervaringsverhalen. Wilt u deelnemen, stem dat dan van tevoren af met uw lokale raad van kerken. We zien u graag op 15 december!

Meer lezen

Liturgisch arrangement Week van gebed

Peter van Asselt, bloemstylist verbonden aan de Abdij van Egmond, maakte een liturgisch arrangement bij het thema van de Week van gebed uit Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Het materiaal hiervoor is te vinden in tuin en bos.

Meer lezen

Daarnaast maakte MissieNederland een gebedsboekje voor kinderen dat aansluit bij het thema van de Week van gebed. Het boekje is te bestellen in de webshop.

Ga naar de webshop

Oecumenelezing 2022

Prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, zal in de Oecumenelezing nadenken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. De lezing vindt plaats op 14 januari 2022 in de Geertekerk.

Lees meer en aanmelden

Horen, zien en spreken

Op 6 november vond een toerustingsdag plaats van het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Almatine Leene, predikant, Theoloog des Vaderlands en ervaringsdeskundige hield een indrukwekkende lezing over daderschap, schuld, recht en gerechtigheid.

Lees meer