oecumene

Nieuwsbrief Raad van Kerken januari 2023

Kerken presenteren armoede-onderzoek aan minister Schouten

Eens in de drie jaar voeren samenwerkende kerken een onderzoek naar armoede uit. Op 30 januari neemt minister Carola Schouten tijdens een landelijke conferentie het rapport daarover in ontvangst.

Meer lezen

Vrede in Zuid-Soedan: gebedsdienst en ontmoeting

Aan de vooravond van de oecumenische pelgrimage naar Zuid-Soedan van paus Franciscus, aartsbisschop Justin Welby en preses Ian Greenshield, organiseert de Raad van Kerken een gebedsdienst voor vrede in dit land.

Meer lezen

Excuses slavernijverleden en rechtvaardig klimaatbeleid

Bij de excuses voor het slavernijverleden horen ook een rechtvaardig internationaal klimaatbeleid en afwegingen rond compensatie, stelt Marijke van Duin, voorzitter van de netwerkgroep Schepping en duurzaamheid.

Meer lezen

Symposium ‘Van oorlog naar vrede’

Een jaar oorlog in de Oekraïne: hoe te komen van conflict naar samenwerking? Dit symposium beschouwt op welke manieren, en vanuit welke bronnen, een opening naar vrede in Europa gemaakt kan worden.

Meer lezen

Mgr. Schoon hoofdspreker Oecumenelezing 2023

De jaarlijkse oecumenelezing van de Raad van Kerken zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 12 mei in de Geertekerk in Utrecht. Hoofdspreker is mgr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk.

Meer lezen

In Vrijheid Verbonden: Bronnen van inspiratie in de klimaatcrisis

Ruim honderd belangstellenden luisterden op 16 januari tijdens een bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden naar een lezing van schrijfster Eva Rovers, met als titel ‘Koester de toekomst. Een zinvol leven vandaag, dankzij de generaties van morgen.’

Meer lezen

Afscheid nemen en vooruitzien op groene ontmoetingsdag

Nieuwe en oudere groene pioniers verzamelden zich op de groene ontmoetingsdag, die de afronding markeerde van de inzet van Tini Brugge voor de Raad. Ook Charlotte Kwak en Joost Kahmann namen afscheid.

Meer lezen