oecumene

Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland, februari 2023

Plenaire raad neemt aanbevelingen bezoek Palestina/Israël over

Ook na enkele maanden zijn delegatieleden na het bezoek aan Palestina en Israël nog onder de indruk van de ontmoetingen en ervaringen. Afgelopen woensdag besprak de Plenaire raad van de Raad van Kerken in Nederland het verslag, de bevindingen en de aanbevelingen van de delegatie.

Tijdens een bezoek van Palestijnse kerkleiders en christenen aan de Raad van Kerken in Nederland in 2019 werd de Raad uitgenodigd voor een tegenbezoek. Een delegatie van de Raad ging in november 2022 op reis naar Palestina en Israël. De vijf delegatieleden spraken met kerkleiders en vertegenwoordigers van ngo’s. De inzet van de reis was te zoeken naar wegen opdat beide volken in gerechtigheid, waardigheid en vrede kunnen samenleven.

Meer lezen

Oproep steun acties voor slachtoffers aardbevingen

De verschrikkelijke aardbevingen in Turkije en Syrië, de tienduizenden doden en immense verwoesting leidden wereldwijd tot ontzetting. Van alle kanten komen nu hulpacties op gang. Ook vanuit Nederland. De Raad van Kerken roept de kerken en christenen in Nederland op om acties voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië volop te steunen.

Meer lezen

Nationale gebedsviering en voorbede Oekraïne

Mensen uit Nederland en Oekraïne ontsteken vrijdag 24 februari het licht van hoop in de Domkerk in Utrecht. Naast deze gebedsviering – mede op initiatief van onder andere de Raad van Kerken – moedigt de Raad ook lokale parochies, gemeentes en geloofsgemeenschappen aan om hier rond deze datum aandacht aan te besteden. Anna Walsma schreef een gebed ter inspiratie.

Meer lezen

In Vrijheid Verbonden: bundel online beschikbaar

Medio januari hoorden ruim honderd deelnemers – tijdens de In Vrijheid Verbonden 2023 bijeenkomst – de lezing van schrijfster Eva Rovers. Aansluitend deelden jonge vertegenwoordigers vanuit zes religieuze tradities hoe zij aankijken tegen duurzaamheid. De bundel ‘Koester de toekomst’, die tijdens deze bijeenkomst werd gepresenteerd, is nu als download beschikbaar.

Meer lezen

Webinar ‘Armoede op het spoor komen’

Kerkpunt en de Protestantse Kerk in Nederland hielden recent een aantal digitale spreekuren met ruimte voor gesprek over wat armoede met mensen doet en hoe kerken hen daarin kunnen helpen. Als vervolg op deze gespreksuren is onder andere het webinar ‘Armoede op het spoor komen’ georganiseerd, met de centrale vraag ‘Hoe vinden we de mensen die hulp nodig hebben’?

Meer lezen

Uw ervaringen met de Week van Gebed?

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigde kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht was er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Heeft u deelgenomen een deze Week van gebed voor eenheid? We vernemen graag uw ervaringen!

Vul het evaluatieformulier in

Inspiratiedag ‘verbinding in verschillendheid’

Vlak na internationale Vrouwendag organiseert de Oecumenische Vrouwensynode in Houten een inspiratiedag voor vrouwen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen en kerken. Om verhalen te vertellen over wat uitdaagt en te delen wat dwars zit. Zo dragen vrouwen elkaar die verschillen èn verbonden zijn.

Meer lezen