oecumene

Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland juni 2022

Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland juni 2022

Visienota ‘Naar een duurzame toekomst’

Op 15 juni stemden de vertegenwoordigers van de negentien lidkerken van de Raad unaniem in met de nieuwe visienota ‘Naar een duurzame toekomst’.

De nota beoogt een bijdrage te leveren vanuit de kerken aan het publieke debat in ons land over thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, grondstoffenschaarste en verlies aan biodiversiteit. De relatie met de christelijke traditie, het bijbels getuigenis en de theologie is daarbij van wezenlijk belang.

Meer lezen

Kerken helpen asielzoekers – maar wel onder protest

De vergadering van de plenaire Raad van Kerken sprak woensdag 15 juni met een mengeling van verbazing en afschuw over de ontwikkelingen rond de weinig barmhartige opvang van vluchtelingen.

Meer lezen

Ds Pillay nieuwe secretaris Wereldraad

Dominee Jerry Pillay is verkozen tot de negende algemeen secretaris in de geschiedenis van de Wereldraad sinds deze in 1948 in Amsterdam werd opgericht. Hij zal per 1 januari 2023 aantreden.

Meer lezen

11e Assemblee Wereldraad van Kerken

De aanstaande assemblee – waar alle lidkerken van de Wereldraad samenkomen voor gebed, viering, afstemming en verbinding – vindt dit jaar van 31 augustus t/m 8 september plaats in Karlsruhe. De assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad van Kerken (WCC). Iedere acht jaar komen de lidkerken in deze vorm bij elkaar. Dit keer, voor ons, dicht bij huis.

De assemblee van de Wereldraad is een bijzonder moment in het bestaan van de lidkerken, oecumenische partners en andere kerken. Meer dan vierduizend deelnemers van over de hele wereld komen er samen.

Meer lezen

Oecumenelezing gemist? Lees of luister na

Op 13 mei sprak prof. dr. Peter Nissen de jaarlijkse oecumenelezing uit. In zijn lezing ging hij in op het thema van de komende assemblee van de Wereldraad: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid.’

Meer lezen

Keti Koti 2022: feestelijke viering Amsterdam

Om het onrecht in het slavernijverleden en de traumatische doorwerking ervan te verwerken vindt op 1 juli van 10.30 – 12.30 in de Koningskerk te Amsterdam een kerkdienst plaats. Er wordt gevierd, gegeten en er is gesprek met elkaar.

Meer lezen

Als God niet zomaar helpt

In het boek Eleison beschrijft Coen de Hoog zijn huwelijk met zijn vrouw Femke die opgroeide in een christelijk gezin vol (seksueel) geweld. Hoe kan het dat omstanders, ook in de kerk, reageerden met ongeloof?

Meer lezen

Jaarlijkse retraite Nederlands Christelijk Forum

Veertig leiders uit een breed scala van kerken en interkerkelijke organisaties spraken op 15 en 16 juni met elkaar tijdens een tweedaagse retraite in Helvoirt. Gezamenlijk stelden ze aan het einde een belijdende verklaring op: ‘Jezus is Heer!’

Meer lezen