oecumene

Nieuwsbrief Raad van Kerken oktober 2022

5 november: Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen

De landelijke overheid heeft in de afgelopen jaren helaas niet geïnvesteerd in een veilige toegang, goede procedures en duurzame opvang voor vluchtende mensen. Gelukkig zijn er kerken en kerkelijke vrijwilligers, die samen met veel anderen, bereid zijn om vluchtelingen een bed te bieden en in hun gemeenschap op te nemen.
Carolus Grütters, Rikko Voorberg, Els van Driel en Eefje Blankevoort delen over onderzoek, een pastorale invalshoek en de film Shadow Game. Daarnaast worden op deze Inspiratiedag ook veel andere voorbeelden en ervaringen gedeeld. Zo leren we van elkaar. Er is meer mogelijk dan vaak gedacht!

Info en aanmelden

‘Thuisgevers’ huisvesten honderden statushouders door heel Nederland met steun van overheid

De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen verwachten, samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties, binnen maanden veel statushouders een woonplek te bieden. Staatssecretaris Eric van der Burg zegde zijn financiële steun toe voor dit ‘oplossingsgerichte initiatief.” Er kan bovendien gebruik worden gemaakt van rijksfinanciering voor de huisvestingskosten in de eerste periode.

Meer lezen

Raad dankt lokale kerken voor opvang vluchtelingen

Samen met INLIA en lokale kerken richtte de Raad van Kerken in Nederland 25 jaar geleden een tentenkamp op in de bossen bij Dwingeloo. Bedoeld voor kwetsbare mensen die de overheid op straat had gezet.

Meer lezen

Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen

Op zondag 6 november, vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die het afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen.

Meer lezen