oecumene

Nieuwsbrief Raad van Kerken, september 2022

Nieuwsbrief Raad van Kerken, september 2022

 

Slotboodschap 11e Assemblee Wereldraad van Kerken: Een weg van gerechtigheid, verzoening en eenheid

De 11e Assemblee van de Wereldraad stelde een indringende boodschap op. We bieden deze vertaald aan en hopen dat deze in kerkdiensten en vieringen kan klinken als appel en bemoediging.

Meer lezen

Tocht van gerechtigheid, vrede en verzoening

Tijdens de 11e Assemblee deelden Nederlandse afgevaardigden en bezoekers hun ervaringen in blogs. Met haar blog sluit Karin van den Broeke, lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad, deze reeks van 25 blogs af en deelt ze haar ervaringen tijdens de Assemblee.

Meer lezen

Bisschop Bedford-Strohm voorzitter Wereldraad

Bisschop Bedford-Strohm is verkozen tot voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad. Karin van den Broeke is herkozen als lid van het uitvoerend comité. ‘De kerk is altijd universeel’, stelt de nieuwe voorzitter. ‘Ze kan alleen getuigen als we zichtbaar maken dat we één kerk zijn.’

Meer lezen

Programma Vredesweek 2022 nader bekend

Tijdens de Vredesweek 2022 (17 t/m 25 september) vinden – naast het centrale programma – in het hele land veel activiteiten plaats. De agenda met deze lokale activiteiten raakt goed gevuld.

Meer lezen

Zevende editie Walk of Peace in Den Haag

25 september 2022 vindt de jaarlijkse Walk of Peace plaats in Den Haag. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen.

Meer lezen

Inspiratieavond ‘Opvang van vluchtelingen door kerken’

Tijdens deze inspiratieavond rond het thema ‘Opvang van vluchtelingen door kerken’ delen ervaringsdeskundigen de stappen die zij hebben gezet in de praktijk van de opvang.

Meer lezen

5 november: Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen

Wat is – los van alle commotie in de media – de feitelijke situatie van vluchtelingen in Nederland nu precies en wat kan er gedaan worden om hen menswaardig op te vangen?

Meer lezen

15 – 22 januari: Week van gebed voor eenheid

Aan de hand van Jesaja 1: 17 moedigt de Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

Meer lezen

Beleef het mee: de 11e Assemblee in 25 blogs

Vijfentwintig blogs geven de ervaringen weer van Nederlandse gedelegeerden, waarnemers en bezoekers de 11e Assemblee van de Wereldraad van kerken in Karlsruhe. Wat viel op? Wat leverde de Assemblee op? En, welke vragen bleven onbeantwoord?

Lees de blogs