Night of Remembrance in Goes

DE KERKENRAAD VAN DE PG GOES HEEFT BESLOTEN DEZE NIGTH OF REMEMBRANCE NIET DOOR TE LATEN GAAN. DOOR DE BERKENDE MAATREGELEN IVM COVID-19 IS DE NIGHT IN ESSENTIE ONUITVOERBAAR.

GOES – De Protestantse gemeente Goes houdt zaterdagavond 31 oktober 2020 de tweede Night of Remembrance in de Grote of Maria Magdalenakerk.

Vanaf 19.00 uur is de kerk geopend voor mensen die een dierbare overledene willen gedenken, of een moment van gedachtenis zoeken. De toegang is vrij.

De Grote Kerk is die avond met kaarsen verlicht en ook voor bezoekers zijn kaarsen beschikbaar om die ter nagedachtenis aan te steken. In de kerk is ruimte voor de stille herinnering, een gelegenheid om in alle rust tot jezelf te komen, maar ook voor ontmoeting, gesprek en persoonlijke zegen. Tijdens de avond klinkt er op verschillende momenten rustige en meditatieve muziek, verzorgd vanaf het kerkorgel, door de Maria Magdalena Cantorij en door een koperensemble.

De Night of Remembrance wordt om 22.10 uur afgesloten met een nachtgebed (completen)

Met looproutes, aparte in- en uitgangen, verschillende gedachtenisplekken en een ruime opzet van de kerk worden de corona maatregelen in acht genomen. Er zijn vrijwilligers aanwezig om de bezoekers hierbij te helpen.

Nu corona zulke diepe sporen in de samenleving en in het leven van mensen trekt, spreekt het voor zich dat deze Night of Remembrance nog meer dan vorig jaar van betekenis kan zijn voor geliefden, nabestaanden en vrienden.