Night of Remembrance in Goes

GOES – De Protestantse Gemeente Goes houdt zaterdagavond 6 november 2021 de Night of Remembrance in de Grote of Maria Magdalenakerk. Nu de corona-pandemie diepe sporen in de samenleving en in het persoonlijk leven van velen heeft getrokken, spreekt het voor zich dat deze Night of Remembrance meer dan voorheen van betekenis kan zijn voor geliefden, nabestaanden en vrienden.

Vanaf 19.00 uur is de kerk geopend voor mensen die een dierbare overledene willen gedenken, of een moment van gedachtenis zoeken. De toegang is vrij. Iedereen is welkom!

Kom ook een kaarsje aansteken

De Grote Kerk is die avond met kaarsen verlicht en ook voor bezoekers zijn kaarsen beschikbaar om die ter nagedachtenis aan te steken. In de kerk is ruimte voor de stille herinnering, een gelegenheid om in alle rust tot jezelf te komen. Ook is er ruimte voor ontmoeting, gesprek en persoonlijke zegen. Tijdens de avond klinkt er op verschillende momenten rustige en meditatieve muziek, onder andere verzorgd vanaf het orgel. en door de Maria Magdalena Cantorij.

Ruim opgezet

Met looproutes, verschillende gedachtenisplekken en een ruime opzet van enkele zitplaatsen in de kerk willen we rekening houden met de veiligheid voor iedereen. Er zijn vrijwilligers aanwezig om bezoekers te begeleiden.

De Night of Remembrance wordt om omstreeks 22.00 uur afgesloten met een nachtgebed (completen).