Oecumenische bieeênkomst over ‘Openbaerieng in beeld’

ELLEWOUTSDIJK – De oecumenische bieeênkomst in Zeeuwse streektaal ’t Kerkje van Ellesdiek staat op zondag 20 januari in het teken van het thema ‘Openbaerieng in beeld’.

De Zuidbevelandse afdeling van de Vertaalgroep van ’t Kerkje heeft de tekst van het moeilijke Bijbelboek Openbaring in de streektaal vertaald. Jopie Minnaard – Verheijke maakte  bij die tekst 30 aquarellen. De originelen worden in januari en februari tentoongesteld in ’t Kerkje.
Ds. Leuny de Kam, predikant van de Doopsgezinde Gemeenten van Walcheren en Goes, is gevraagd om het thema uit te werken. Zij noemt het boek Openbaring ‘Verzetsliteratuur in codetaal’.  De beelden die in het boek gebruikt worden, zijn voor een goed verstaander bedoeld om de goede boodschap over te brengen: aan alle ellende, oorlog, ziekte en dood komt een einde. Houd moed!
Leuny leidt het boek Openbaring eerst kort in. Daarna zijn de prachtige aquarellen te zien  met  teksten uit Openbaring. Twee stemmen brengen ze als spannend vervolgverhaal ten gehore. Harpiste Esmara Gaalswijk begeleidt hen. De orde van dienst vermeldt  samenzang van bijpassende liederen in het Zeeuws.
De oecumenische bieeênkomst begint om 14.30 uur. De toegang is  gratis. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het Cornel Ngaleku Children Centre in Tanzania, waar Piet en Olga de Haas nauw bij betrokken zijn, en voor de onkosten van ’t Kerkje.

%d bloggers liken dit: