Oecumenische herdenking bevrijding in Oostburg

OOSTBURG – West-Zeeuws-Vlaanderen herdenkt 75 bevrijding. De viering daarvan werd door koning Willem-Alexander op 31 augustus 2019 in Terneuzen in gang gezet. De kerkgenootschappen in Oostburg willen speciaal stilstaan bij de bevrijding van de streek, die op 1 november 1944 een feit was.

Dat herdenken gebeurt op 1 november 2019 om 12.00 uur, wanneer in heel West-Zeeuws-Vlaanderen alle klokken tien minuten zullen luiden. Voorafgaand aan het klokluiden begint er om 11.00 uur een oecumenische bijeenkomst in de Eligiuskerk in Oostburg, waarbij herdenken en vieren centraal staan. Aan deze bijeenkomst werken mee pastor Ignace d’Hert en ds Aart van Houweling. Het koor Zangvreugd verleent muzikale medewerking en Willy Kamphuis begeleidt de samenzang.

Aansluitend wordt verzameld op het Eligiusplein, waar tijdens het klokluiden om 12.00 uur de Nederlandse en Canadese vlaggen worden gehesen. Vandaar gaat het in optocht naar de Open Haven, waar ook de Nederlandse en Canadese vlaggen worden gehesen. De afsluiting van deze herdenking is in de Open Haven met koffie of thee.