Ondanks Covid-19 toch veel straatkinderen in Indonesië geholpen

UTRECHT – Heel veel kinderen en gezinnen in Jogjakarta zijn, ondanks alle problemen door het Covid-19-virus, het afgelopen jaar door de mensen van Dreamhouse geholpen. De uitdagingen van Dreamhouse zijn afgelopen jaar groter geworden, maar ze zijn van grote betekenis geweest voor heel veel kinderen en gezinnen in Jogjakarta. Dat kon alleen door uw steun en Dreamhouse dankt u daarvoor.

Hoewel het totaal aantal bekende Covid-19 besmettingen in Indonesië lijkt mee te vallen is Jogyakarta in verhouding hard getroffen. De maatregelen waren, en zijn, daarom streng. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis werken, scholen zijn dicht en verkoop van producten op straat mag niet meer. Sommige dorpen in de regio zijn een periode helemaal afgesloten geweest om besmetting van buitenaf te voorkomen.

Inkomens vielen weg

Dit betekende voor veel, toch al arme, gezinnen dat het beetje inkomen dat ze hadden, ook wegviel. Online onderwijs was voor veel kinderen niet beschikbaar door gebrek aan wifi en een apparaat wat online lessen volgen mogelijk maakte. Ook was de kennis in veel van deze arme en laaggeletterde gezinnen over hoe jezelf tegen Covid-19 te beschermen, beperkt.

Stijging aantal straatkinderen

Rudi, één van de kinderen die meedoet aan het programma van Dream house, maakte deze kerstkaart voor ons, de classis Delta. Rudi wil later kunstenaar worden.

De medewerkers van Dreamhouse zagen het afgelopen jaar het aantal straatkinderen sterk stijgen. Ouders verloren hun inkomen en stuurden hun kinderen de straat op om geld te verdienen. De medewerkers van Dreamhouse gingen ook de straat op om met deze kinderen te praten. Ze leerden hen over Covid-19 en hoe zich te beschermen. Ze gingen langs bij de 350 gezinnen die ze al begeleidden om hun uit te leggen wat Covid-19 is, wat ze kunnen doen voor bescherming en om eten uit te delen.

Vrijwilligers bieden corona-proof hulp

En met een thermometer, mondmasker en desinfectiegel op zak gingen vrijwilligers van Dreamhouse bij gezinnen langs, in samenwerking met de lokale overheid, om kinderen te ondersteunen in hun schoolwerk en ouders te begeleiden. Zonder school of laptop voor online onderwijs slaat de verveling snel toe en komen kinderen op achterstand. De vrijwilligers hielpen de kinderen om met een laptop toch wat online onderwijs te ontvangen, hielpen met het maken van schoolwerk en met het bedenken van leuke activiteiten om te doen. Zo zijn ze onder andere met de kinderen een moestuin begonnen op het terrein van Dreamhouse.

Bagus

Eén van de kinderen die wordt geholpen door de medewerkers van Dreamhouse is Bagus. Hij woont bij zijn adoptiemoeder. Zijn biologische vader is overleden en zijn moeder is prostitué in de stad en vaak dronken. Zijn adoptiemoeder kan hem echter ook niet geven wat hij nodig heeft en verwaarloost Bagus. Bagus is daarom veel op straat op zoek naar eten en geld. Begeleiding bij schoolwerk was er nooit. De buurvrouw had echter wel aandacht voor Bagus en zij probeert Bagus te helpen. Via de buurvrouw kwamen de medewerkers van Dreamhouse in contact met Bagus en zij proberen nu Bagus te helpen met schoolwerk, met leuke activiteiten, maar vooral ook door zijn situatie kenbaar te maken bij maatschappelijk werk en hulp voor hem te krijgen vanuit de overheid.

Lees meer over het ZWO-project Delta voor Indonesië, dat door de classis Delta wordt gesteund. Klik hier