Online meetings over Nieuwe Bijbel Vertaling

HAARLEM – Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap houdt voor predikanten en voorgangers tussen 25 mei en 11 juni een aantal online meetings over de revisie van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).

In oktober 2021 verschijnt deze NBV in een nieuwe versie: de NBV21 (waarvoor vanaf nu al kan worden ingetekend via de boekhandel en het NBG). Het revisieteam heeft drie jaar lang alle binnengekomen vertaalsuggesties van lezers op de NBV gewogen en verwerkt en daarbij de vertaling vers voor vers doorgelicht, getoetst aan de brontekst en verbeterd. Zo werd toegewerkt naar een vertaling die aan nauwkeurigheid en bruikbaarheid heeft gewonnen.

Vertrouwd en nieuw

Het resultaat van deze nieuwe vertaling is vertrouwd en tegelijk nieuw, het is een interconfessionele vertaling die de brontekst nauwkeurig weergeeft in natuurlijk Nederlands. Daarnaast is er in de vertaling speciale aandacht gegeven aan het eigen karakter van elk Bijbelboek en de voorleesbaarheid van de tekst.

De masterclasses worden gehouden in de weken van 25 mei tot 11 juni en worden verzorgd door Jaap van Dorp (specialist Oude Testament), Cor Hoogerwerf (specialist Nieuwe Testament) en Matthijs de Jong (hoofd vertalen NBG). Er wordt gewerkt in kleine groepen zodat er ruimte is voor interactie. Een bijeenkomst duurt twee uur. U kunt zich inschrijven op een dag en tijdslot naar keuze. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Klik hier om u aan te melden.

Eén vereniging

Het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap zijn sinds eind maart 2021 één vereniging onder een nieuwe naam: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Dat is ook te zien aan het nieuwe logo. Sinds 2016 werkten de twee genootschappen al nauw samen. Het nieuwe genootschap bedient 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen en heeft vestigingen in Haarlem en Antwerpen.