Op 4 mei herdenken we

VLISSINGEN  – Op woensdag 4 mei 2022 herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Zeker in deze tijd met oorlog aan de rand van Europa is het belangrijk om samen te komen en te herdenken.

Iedere gemeente vult op haar eigen manier de herdenking in, vaak verbonden met de regionale geschiedenis. (zie ook www.4en5mei.nl)

We hebben een aantal herdenkingen in de classis Delta voor u bij elkaar gezocht. Staat de herdenking in uw woonplaats er niet bij? Mail ons : gelovenindedelta@gmail.com.

Veere

Het comité 4 mei herdenking Veere-Stad leeft dit jaar speciaal mee met de inwoners van Oekraïne en staat stil bij de Russische burgers die demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne. ,,Eens te meer blijkt dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn’’, aldus het comité.

De herdenking van Veere-stad begint op 4 mei met om 19.00 uur een Vesperdienst met zang en muziek in de Kleine Kerk (Kapellestraat) in Veere. Om 19.27 uur verzamelen de kinderen van de basisschool en belangstellenden zich bij het vredesmonument in de tuin van de Grote Kerk. Daar begint om 19.32 uur de Stille Tocht naar het oorlogsmonument op de oude begraafplaats in Zanddijk, waar de aanwezigen een bloem krijgen, die tijdens de herdenking kan worden neergelegd.

Veere’s Genoegen speelt vanaf kwart voor acht koraalmuziek, daarna is er een welkomstwoord door de Oranjevereniging Veere. Na een muzikaal intermezzo van Veere’s Genoegen worden de namen van de gesneuvelden opgelezen door de Oranjevereniging. Om 19.59 uur speelt Veere’s Genoegen The Last Post, gevolgd door twee minuten stilte, waarna het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus worden gezongen, onder begeleiding van Veere’s Genoegen. Aansluitend zijn er toespraken van een vertegenwoordiger van de Gemeente Veere en van gastspreker mevrouw Willemien van Montfrans-Hartman, er wordt een gedicht voorgelezen en de Oranjevereniging spreekt een dankwoord uit. Daarna worden kransen gelegd bij het monument, onder meer door de gemeente Veere, de Wijkvereniging Zanddijk, de Stadsraad Veere, de Protestantse Gemeente Veere en de Oranjevereniging Veere. De schoolkinderen en de belangstellenden brengen daarna een bloemenhulde.

Na afloop van de herdenking is er in het Praetuus van Wijkverenging Zanddijk-Veere de mogelijkheid om na te praten.

Middelburg

Voorafgaand aan de dodenherdenking houdt de Raad van Kerken Middelburg vanaf 19.00 uur een vesper in de Koorkerk. De vesper wordt geleid door Ria Mangnus, pastoraal werker van de H. Maria Parochie Walcheren. Er is samenzang en harpmuziek. De toegang van de Koorkerk is aan Onder den Toren in Middelburg.

Na afloop wordt via de Kloostergangen naar het Abdijplein gelopen om daar deel te nemen aan de herdenking. Ook de Raad van Kerken Middelburg zal een krans leggen.

Vlissingen

De Raad van Kerken Vlissingen houdt 4 mei vanaf 19.00 uur een korte oecumenische dodenherdenking in Uitvaartcentrum Overtoom Groen aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen. Voorganger is pastor Coen van Dalen, die zal ingaan op het landelijke thema Vrijheid in Verbondenheid.

Na de herdenking is het mogelijk naar de begraafplaats te lopen om de jaarlijks door de gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen wordt een krans gelegd.

Rilland-Bath

De Klankbordgroep Rilland-Bath, Oranjevereniging Juliana Rilland-Bath en De Levensbron uit Rilland-Bath houden gezamenlijk een dodenherdenking. Om 19.15 uur begint in De Levensbron aan de Valckenisseweg een bijeenkomst waarin Huib van de Durpel de geschiedenis van de oorlog in Rilland-Bath vertelt. Ook zijn er bijdragen door de kinderen van de basisscholen. De bijeenkomst wordt besloten met het zingen van het Zeeuws volkslied.

Om 19.40 uur begint het luiden van alle kerkklokken in Rilland-Bath. Daarna wordt in optocht gelopen naar het oorlogsmonument op de algemene begraafplaats. Alle aanwezigen krijgen bij de ingang een bloem uitgereikt. Bij het monument worden alle namen opgelezen van de slachtoffers die bij het monument zijn begraven, gevolgd door krantsleggingen door de afgevaardigde van de Gemeente Reimerswaal en basisschoolleerlingen.

Om 19.58 uur klinkt het taptoe-signaal, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen.

Na het stiltemoment wordt om twee minuten over acht de vlag gehesen en de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus gezongen. Vervolgens is er gelegenheid om de uitgereikte bloemen of de door de aanwezigen zelf meegebrachte bloemen bij het monument neer te leggen.

Yerseke

De stichting 4 mei Herdenking Yerseke houdt de jaarlijkse herdenking van de gevallenen tijdens de mobilisatieperiode en in de Tweede Wereldoorlog bij het Monument bij de begraafplaats aan de Molenlaan.

Muziekvereniging Mozart zal de herdenking met gepaste muziek begeleiden. Voorafgaand is er een Stille Tocht die om 19.30 uur begint bij gebouw De Haven aan de Paardenmarkt. Ook dit jaar nemen de drie basisscholen aan de herdenking deel. Zij worden vertegenwoordigd door de leerlingen van groep 7 en 8.

Een vertegenwoordiger van de Gemeente Reimerswaal zal namens de gemeente Reimerswaal de officiële kranslegging doen. Daarna wordt 2 minuten stilte in acht genomen, gevolgd door het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Vervolgens houdt een vertegenwoordiger van de gemeente een toespraak.

Leerlingen van de Ds Kerstenschool dragen een gedicht voor. Daarna worden bloemen gelegd bij het Monument door nabestaanden, organisaties, CBS Het Kompas en OBS Parelmoer. Voor ieder die dat wenst is er gelegenheid om bloemen te leggen als teken van herdenking en herinnering. Aansluitend gaan de aanwezigen, voorafgegaan door de slagwerkgroep van Muziekvereniging Mozart, terug naar gebouw De Haven.

AXEL

In Axel wordt om 18.30 uur in Cultureel centrum De Halle verzameld, waarna om 19.00 uur wordt vertrokken naar de Algemene Begraafplaats aan de Burchtlaan. Daar klinkt om 19.20 uur een koraal. Vervolgens worden de namen van gesneuvelden opgelezen en worden kransen gelegd. Er zal door een pastor een gebed worden uitgesproken, waarna weer een koraal zal klinken.

Om 19.30 uur gaat de stoet naar het voormalig gemeentehuis van Axel, waar om 19.40 uur een ontvangst is van de genodigden. Daar ook wordt opgesteld voor de stille tocht naar het Pools Monument aan de Zeestraat/Oranjestraat. Die stille tocht begint om 19.50 uur. Om 19.59 laat de christelijke drumfanfare Hosanna het signaal taptoe klinken, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte in acht wordt genomen. Hosanna speelt daarna twee coupletten van het Wilhelmus. Tijdens de bloem- en kransleggingen speelt Hosanna koraalmuziek. Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur speelt Hosanna twee coupletten van het Poolse volkslied.

Om kwart over acht wordt vertrokken naar De Halle voor de herdenkingsbijeenkomst.

Biervliet

Biervliet herdenkt de gevallenen bij het monument aan de Paulinahaven. Om 19.45 uur wordt door verzameld en klinkt The Last Post door Johan de Reu. Na de twee minuten stilte speelt muziekvereniging De Harmonie het Wilhelmus. Na de kransleggingen en bloemenhulde zijn er een toespraak en gedichten. De muziekvereniging De Harmonie speelt het Canadese volkslied, terwijl vredesduiven worden losgelaten.

Ook bij de herdenkingsplaquette aan de Burg. Maarleveldstraat worden bloemen gelegd, een gedicht voorgelezen en een moment van stilte gehouden. Deze herdenking begint om 20.30 uur.

Koewacht

Om 19.30 uur begint in de kerk van Koewacht een herdenkingsbijeenkomst. Het Sint Cecilliakoor en EMM brengen verschillende liederen ten gehore, en Thijmen van Waes leest het gedicht ‘Vrijheid’van de 15-jarige Eva Pronk voor.

Daarna worden alle namen van de slachtoffers genoemd en de geschiedenis verteld van de Indië-slachtoffers Eduard Verschraegen (door Marine Lambert-Verschraegen) en André Buijs (door Attie van Waes-de Schepper).

Pastoraal werker Ralf Grossert zal het gebed uitspreken. Na het spelen van de taptoe door Jan Meijs worden twee minuten stilte in acht genomen. Daarna wordt het Wilhelmus gezongen. Na het verlaten van de kerk volgt een bloemlegging bij het monument met de gedenkplaat en een defilé langs de graven van de Poolse militair en de slachtoffers van de V-2. Na afloop is er een bijeenkomst in De Vlasschaard voor koffie/thee en kan de tentoonstelling worden bekeken van de gedichten die door leerlingen van bs De Vlaswiek werden gekozen.

Sas van Gent

Om 19.45 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in multifunctioneel centrum De Statie in Sas van Gent. Na koorzang door het Cuypers-kerkkoor uit Sas van Gent is er koraalmuziek van de harmonie De Vereenigde Vrienden. Vervolgens wordt een gedicht voorgelezen. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur speelt de harmonie twee coupletten van het Wilhelmus. Na het voorlezen van de namen van de oorlogsslachtoffers, die zijn opgenomen in het gedenkboek, brengt het Cuypers Kerkkoor koorzang ten gehore. Rond twintig over acht zal wethouder F. van Hulle namens het gemeentebestuur Terneuzen een toespraak houden. Daarna volgen de kranslegging en het defilé bij het gedenkboek door wethouder Van Hulle, de Bond van Wapenbroeders, leerlingen en begeleiders van de basisscholen en andere aanwezigen. Na afloop van de Dodenherdenking is er om 20.45 uur koffie/thee in de foyer van De Statie.

Terneuzen

Terneuzen houdt een herdenkingsdienst vanaf 18.30 uur in de Grote Kerk aan de Noordstraat. Het thema is dit jaar ‘Vrijheid in Verbondenheid’. Na de dienst volgt de Stille Tocht naar het monument, waar twee minuten stilte in acht worden genomen en kransen en bloemen worden gelegd. Na afloop wordt de herdenking afgesloten op de Markt en is er in de Grote Kerk koffie/thee.