Oproep: Wie wil een cursus ambtsdrager volgen?

KERKWERVE – Wie in de classis Delta wil graag een (algemene) cursus ambtsdrager of ouderling volgen? De Academie van de Protestantse Kerk in Nederland wil in de regio wel een training geven, maar dan zijn er minimaal zes en maximaal 14 deelnemers nodig.

De Academie heeft voorlopig geen trainingen in Zeeland gepland, in het najaar worden wel cursussen gegeven in Veenendaal en Zelhem, een eind uit de buurt dus van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Op dit moment is er een aantal mensen op Schouwen-Duiveland dat belangstelling heeft, maar de afstand tot Veenendaal of Zelhem bezwaarlijk vindt.

Veel ouderlingen en diakenen volgen graag een dergelijke cursus om beter beslagen ten ijs te komen. Er komen vragen aan de orde als: Wat mag u verwachten van het ambt? En wat mogen de gemeente en kerkenraad van u verwachten? Jeugdambtsdragers krijgen te maken met uitdagingen en problemen in het jeugdwerk. In deze training worden handreikingen gegeven.

Als er een cursus in de buurt wordt gegeven, zijn meer mensen geneigd die te volgen. Daarom doen we een oproep aan alle pas-benoemde ambtsdragers in de classis Delta: geef u op voor een training, zodat die in de regio kan worden gehouden.

Opgeven via j.francke@zeelandnet.nl Bij voldoende deelnemers kan de cursus worden gerealiseerd.

%d bloggers liken dit: