PaasChallenge voor jongeren

VLISSINGEN – Veel jongeren kennen het Paasverhaal, maar niet altijd komt de boodschap aan. JOP heeft daarom ook voor 2019 weer een PaasChallenge voor jeugdgroepen van 12 tot 18 jaar ontwikkeld. Er kan gekozen worden uit de PaasChallenge Large (nacht) en  een PaasChallenge Small (uur). Thema is ‘Winnen of verliezen’. Er is daarnaast een 40 of 50 dagen Challenge.

De PaasChallenge Large is een spannend spel met puzzels, achtervolgingen en gesprekken in de nacht. De deelnemers moeten zich in het spel inleven in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Deze Large-versie duurt ongeveer 10 uur en begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille Zaterdag 20 april om 22.00 uur en eindigt met een ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. De groepen bestaan uit minimaal zes deelnemers. De Challenge wordt gespeeld vanuit de eigen locatie.

De PaasChallenge Small bestaat uit een spel van één uur. Ook in dit spel gaat het om het oplossen van een mysterie rondom de arrestatie van Jezus. Het is een soort escaperoomspel waarbij de groep verschillende raadsels moet oplossen. Deze versie van de PaasChallenge is ook geschikt voor scholen als paasviering, en daarmee tevens voor jongeren die niet kerkelijk zijn. Kennis van het Paasverhaal is dus niet noodzakelijk.

Voor beide versies geldt dat in de periode voor of na Pasen er een optioneel programma van 40 of 50 dagen kan worden gevolgd. In dit optionele programma staat een brief van Maria, de moeder van Jezus, centraal. Zij maakt zich zorgen over haar zoon in, wat zal blijken, de laatste dagen voor zijn sterven. Het spel wordt gespeeld in de 40 dagen voor Pasen, dus vanaf woensdag 6 maart tot Pasen, óf vanaf zondag 21 april de volgende 50 dagen tot Pinksteren. Ook dit programma wordt gespeeld vanuit de eigen locatie.

Klik hier om je groep op te geven. Klik hier om de video over de PaasChallenge te bekijken.

De PaasChallenge is een initiatief van JOP en de Protestantse Kerk.