PG De Brug brengt met cultureel podium gedachtestromen en zienswijzen bij elkaar

OOSTBURG – De Protestantse gemeente De Brug in Oostburg wil met een nieuwe insteek verschillende gedachtestromen en zienswijzen bij elkaar brengen. Als cultureel experiment krijgen onder de noemer Podium Open Haven schrijvers, acteurs en musici een podium in de kerk, die niet voor niets de naam De Open Haven draagt: iedereen is er welkom in het licht van Gods liefde.

Tijdens deze culturele avonden is gelegenheid voor ontmoeting, uitwisseling en gedachtevorming. Het is de bedoeling dat kerk en samenleving elkaar treffen op het podium.

Mathias Olthaar (l) en Paul Schenderling. foto Jaap Schuurman

De eerste culturele avond is op vrijdag 22 oktober 2021. Econoom Paul Schenderling daagt de bezoekers uit naar aanleiding van zijn toegankelijke en indrukwekkende boek ‘Hoe handel ik eerlijk?’. Hij vraagt het publiek om na te denken en in gesprek te gaan over de mogelijkheid van een andersoortige economie, de zogenaamde ‘deeleconomie’. Paul Schenderling schreef het boek samen met Mathias Olthaar, lector circulaire economie aan de NHL Stenden Hogeschool. Schenderling is econoom bij Berenschot en geeft adviezen over sociale kwesties.

Chris De Stoop.

Vrijdag 10 december komt de Vlaamse onderzoeksjournalist en schrijver Chris de Stoop naar Oostburg. Hij kijkt met een scherp oog naar processen op het platteland en presenteert in Oostburg zijn nieuwe novelle ‘Het boek Daniel’. Dit boek vertelt over de roofmoord op zijn oom Daniel en de juridische afwikkeling waarin De Stoop de familie vertegenwoordigde in de rechtszaal. In het boek schetst De Stoop een portret van de jongens die zijn oom ombrachten en hun achtergrond, het kwijnende boerenleven (een terugkerend thema in De Stoops werk) én het leven van zijn ietwat zonderlinge oom Daniel. De Stoop schreef eerder al ‘Het vierde gewas’, een boek over wat er speelde rondom Waterdunen. Dit boek was tevens het geschenk van De week van het Zeeuwse boek in 2016.

Alle avonden in De Open Haven in Oostburg (Kerkplein) zijn gratis toegankelijk en beginnen om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid voor napraten.

In 2022 worden onder meer tijdens de culturele avonden verwacht Kees van der Zwaard met een lichtvoetige theatervoorstelling over Alzheimer (29 januari), Aureel Heirman met muziek, proza en poëzie (26 maart), Overduin & Verlinde met een programma over Dietrich Bonhoeffer (7 mei) en Broeder Dieleman (9 juli).