PG Oosthoek vraagt een kerkelijk werker

Wij, de Protestantse Gemeente Oosthoek, zoeken een kerkelijk werker voor 0,4 tot 0,5 fte. We zijn een pluriforme protestantse gemeente met twee kerkgebouwen, één in Kloosterzande en één in Hulst.

Wat en wie zoeken wij?

Na een aantal jaren vacant te zijn geweest hebben we behoefte aan iemand met een handen uit de mouwen mentaliteit, die opnieuw gezicht aan de gemeente kan geven. Zowel naar de gemeenteleden zelf, als naar de omgeving.

Netwerken, samenwerken, relaties onderhouden is een belangrijk onderdeel van jouw taak om zo volop kerk in de samenleving te zijn.

Eredienst

Hét moment waarop we elkaar ontmoeten is de zondagmorgen rondom en in de eredienst. We verlangen ernaar dat dit een moment is van verbinding en inspiratie.
Sinds kort is er met een aantal leden van onze gemeente een nieuwe liturgiecommissie gevormd. Om zo samen, actief, van binnenuit, invulling te geven aan het samen kerk zijn.
We zouden het fijn vinden als jij met deze groep aan de slag gaat. We denken dat het goed is dat jij – als ‘spil’ in de kerk – regelmatig voorgaat (al dan niet in samenwerking met de hier bovengenoemde commissie).

Diaconaat

Diaconaat behoort tot het hart van onze gemeente. Het college van diakenen participeert in veel netwerken in de gemeente Hulst en heeft veel contacten in de samenleving, bijv. stichting de Melkkan, de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en Caritas van de Rooms- Katholieke Kerk.
In één van de huizen behorend tot de kerk wonen momenteel Oekraïense vluchtelingen.

Missionaire opdracht

We zoeken naar vitalisering en verlangen ernaar om een open gemeenschap te zijn naar de mensen om ons heen. Tegelijkertijd, met dit verlangen, zien we ook de noodzaak om actief na te denken over vormen van lichter kerk zijn en of zelfstandig voortbestaan nog haalbaar/wenselijk is.
We hopen dat je het leuk vindt om met ons op te trekken en te zoeken naar vormen van kerk-zijn die dynamiek en groei geven. En dat je tegelijkertijd wil meedenken en zoeken hoe we het beste vorm kunnen geven aan onze toekomstige kerkstructuur.

Een kracht in onze gemeenschap is dat we klein zijn. Mensen kennen elkaar en ervaren de onderlinge ontmoeting als zeer waardevol. De kracht is meteen ook een zwakte want het kader is minimaal. Dit maakt de kerkgemeenschap kwetsbaar. Hier maken we ons zorgen over.

Vorming & Toerusting

Momenteel hebben we een Contextueel Bijbelleesgroep en een Vrouwengroep. Deze groepen draaien goed. We verwachten niet van je dat jij deze groepen zult overnemen. Wel
hopen we dat je gaandeweg met ons de verdieping zult opzoeken in de kleine groep.

Pastoraat

Sinds korte tijd is er weer een Pastoraal Team. Allereerst voor nood- en crisispastoraat, en indien de draagkracht dit toelaat ook voor ander bezoekwerk en daaraan gerelateerde zaken. Jij stuurt het team aan, maar we verwachten niet van je dat jij alle contacten beloopt. Het aantal kerkelijke begrafenissen vorig jaar was 3.
Bij voorkeur word je benoemd in het ambt.

Ben je geïnteresseerd dan ontvangen wij graag je motivatie en CV per e-mail voor 20 mei 2023 op scribaat@pgoosthoek.nl
Bij vragen kun je contact opnemen met onze scriba:
Ineke Proost – in ’t Anker
Tel: 0031 6-48912812
Mail: scribaat@pgoosthoek.nl

De kerk in Hulst van de PG Oosthoek.