Pinksteren: in de geest van Jezus leven

Op de avond voordat Jezus werd verraden en gevangen genomen, beloofde Hij de apostelen dat Hij hun de Heilige Geest zal sturen. Dat gebeurde op wat later Eerste Pinksterdag is gaan heten. De gelovigen waren bijeen toen er plotseling het geluid van een grote windvlaag was en ‘vlammen’ zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden, zogenoemde ‘vurige tongen’. De gelovigen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen. Daar kwamen veel mensen op af. De apostel Petrus hield daarop een lange toespraak waarna ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

Pinksteren is niet zo makkelijk te ‘verbeelden’, want hoe laat je iets van de Heilige Geest zien? Tien woorden helpen om je het feest van Pinksteren beter voor te kunnen stellen. Een bijbeltekst en een vraag helpen bij de bezinning op deze woorden.

1. Vuur

Pinksteren wordt altijd verbonden met vuur en vurigheid. We lezen hoe er vlammen verschijnen op de hoofden van de leerlingen. Teken van de Geest die hen vervult. De kleur in de kerk is rood. Warm, feestelijk, hartstochtelijk ook. De kleur van passie. We staan ‘in vuur en vlam’. Het heeft te maken met enthousiasme, letterlijk ‘in God zijn’.
Wat zet u in vuur en vlam?
Lees Handelingen 2: 1-4

2. Duif

De Geest van God komt in de Bijbel voor als een vogel, een duif. Bij de doop van Jezus daalt een duif neer en klinkt een stem: dit is mijn Zoon de geliefde, luister naar Hem. De duif is ook symbool van vrede en een nieuw begin: bij Noach keert hij terug naar de ark met een takje in zijn snavel, teken dat de aarde weer bewoonbaar wordt. Bij de schepping ‘broedt’ de Geest als een vogel over de chaos: dan komt er orde, grond onder de voeten en de mogelijkheid van leven.
Hoe kunt u vandaag de vrede en het leven dienen?
Lees Genesis 1: 1, 2 en Genesis 8: 11

3. Inspiratie

Inspiratie, letterlijk in-blazen. Als mensen geïnspireerd raken ervaren ze dat als een geschenk, als iets wat hen overkomt. Je kunt het niet organiseren. Inspiratie kan komen via andere mensen, via muziek, via teksten, een gedachte of iets wat zomaar in je opkomt, geen idee hoe en waar vandaan. Opeens weet je wat je moet zeggen, achteraf sta je zelf verbaasd. Kwam het van Gods Geest?
Wie of wat inspireert u? Kent u de momenten van inspiratie?
Lees Psalm 51: 12-14

4. Oogst

Pinksteren vindt plaats op het feest van de oogst, ook wel ‘wekenfeest’. Duizenden mensen zijn in Jeruzalem om dat feest te vieren en God te danken voor de vruchten van het land. Dan komt de geest van God en vervult de leerlingen van Jezus. Ze raken vol van het goede nieuws over zijn leven en opstanding en vertellen erover aan wie het maar horen wil. Op die dag komen drieduizend mensen tot geloof in Jezus, een grote oogst. ‘De velden zijn wit om te oogsten’ zei Jezus.
Wat is ‘oogst’ voor ons, wat ziet u als oogst in uw leven?
Lees Exodus 34: 21, 22

5. Vrijheid

Waar de Geest van God is, daar is vrijheid, schrijft de apostel Paulus. Geest en vrijheid hebben met elkaar van doen. Als Gods Geest jou raakt, word je een vrij mens. Vrij van wat? Van alles wat je kan binden, alles waar je vast aan kunt zitten, wat jou bepaalt en angstig maakt en klein. Afhankelijk zijn van wat mensen vinden, van geld, van bezit of status, van werk of drukte of prestaties. De angsten van het leven die je opjagen.
Wat is vrijheid voor u? Kan een mens daarin groeien?
Lees Galaten 5: 1

6. Taal

Als de leerlingen van Jezus op die Eerste Pinksterdag vol raken van Gods Geest spreken ze opeens alle talen. Iedereen kan hen verstaan. Er worden woorden gevonden. Woorden voor het goede nieuws over Jezus. Petrus houdt een lange toespraak. Pinksteren is dus ook het feest van taal en vertalen. Bijbels zijn in bijna alle talen vertaald, maar nog steeds zijn er mensen bezig om bijbels te vertalen in de eigen taal van groepen mensen. De Geest vertaalt zich in vele volkeren, in een grote variëteit van talen en woorden.
Welke woorden hebt u als het gaat om God en Jezus? Welke taal raakt u?
Lees Handelingen 2: 4-13

7. Gaven

De Geest geeft taal en woorden maar ook gaven. Mensen ontvangen bijzondere mogelijkheden om zich in te zetten, voor de kerk en de wereld. Met een variëteit aan gaven, zoals gaven van bestuur, van geloof, van dienen, van gebed, van onderricht, kennis en genezing. Niet iedereen ontvangt alle gaven, de Geest geeft de gaven zoals God dat wil – het betekent dus dat we afhankelijk zijn van elkaar. Wat ik niet heb, vult de ander aan. Zo vormen we één geheel.
Welke gaven ziet u om u heen, en welke gaven hebt u zelf ontvangen?
Lees 1 Korintiërs 12: 1-18

8. Vruchten

Als de Geest van God in je woont kan het niet anders of je verandert, je groeit. Je draagt vrucht. Paulus omschrijft die vrucht met de woorden liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Met die vrucht kun je het uithouden in het leven, je wordt er een mooi mens van.
In welk deel van de vrucht van de Geest zou u willen groeien?
Lees Galaten 5: 22

9. Zending

Pinksteren is niet alleen maar een goed gevoel, een mooie Godservaring. De leerlingen worden eropuit gestuurd, de wereld in! Vertel overal het goede nieuws van het Koninkrijk. Dat doen ze dan ook onmiddellijk, maar het levert ook allerlei problemen op. Er ontstaat vervolging. De leerlingen worden gevangen gezet en onthoofd. De beweging van de Geest leidt ook naar strijd.
Ervaart u zichzelf als een gezondene? En uw kerkgemeenschap?
Lees Handelingen 1: 8

10. Jezus

Veel mensen vinden de Geest van God een vaag begrip en Pinksteren een onduidelijk feest. Toch is het heel concreet. Als de Geest de leerlingen inspireert hebben ze opeens de mond vol over Jezus. De Geest van God is de Geest van Jezus. De Jezus van Kerst en Pasen is ook de Jezus van Pinksteren. Het gaat om zijn beweging door de wereld, aangedreven door zijn Geest. In de Geest van Jezus leven. Dat maakt het al een stuk minder vaag.
Hoe zou u vandaag in de Geest van Jezus kunnen leven?
Lees Handelingen 2: 22-24

Bron: Protestantsekerk.nl

Het popkoor Prestige uit Dordrecht maakte een prachtige ‘in isolation’-opname van Walk me home van Pink. Dirigent is de uit Hulst afkomstige Chiel de Cock.

Tags: