Plannen voor opzetten Barth-leeskring

ROTTERDAM – Het bestuur van de Barthstichting is van plan om voor Zeeland en Zuid-Holland (grotendeels de Classis Delta dus) een Barth-leeskring op te zetten en wil graag weten of hier belangstelling voor is.

Het gaat om een kring waarin teksten van de Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968) worden gelezen. De kring is in eerste instantie bedoeld voor theologen, maar geïnteresseerde gemeenteleden zijn ook van harte welkom. In overleg met de belangstellenden wordt gekozen welke teksten worden gelezen, in het Duits of in het Nederlands.

Hoe vaak de leeskring bijeenkomt hangt af van wat de groep wil. Dat kan eens per 4 à 6 weken zijn, bijvoorbeeld in Rotterdam. In principe is de kring zelfsturend. Voorlopig zal ds At Polhuis de leiding hebben, maar voor bepaalde onderwerpen zal een deskundige worden gevraagd. In de omgeving van Amsterdam, en in het oosten (Zwolle en Arnhem en omstreken), zijn al dergelijke groepen opgezet.

Karl Barth. Foto Bundesarchiv, Bild 194-1283-23A / Lachmann, Hans / CC-BY-SA 3.0 Ev. Gesellschaft in Wuppertal/Jahresversammlung
März 1956

Karl Barth is de grondlegger van de zogenoemde dialectische theologie: God openbaart zich loodrecht van boven en alleen in die openbaring is God te ontmoeten. Centraal staat Jezus Christus, waarbij alleen de Bijbel de bron van Godskennis is. Alle andere wegen van Godskennis wees Barth af.

Barth maakte onderscheid tussen religie en geloof. Religie is volgens Barth een activiteit van de mens om een relatie met God te creëren, geloof is wat de openbaring van God in een mens bewerkt. Er wordt nog steeds veel historisch-theologisch en systematisch-theologisch onderzoek gedaan naar de theologie van Karl Barth. Binnen orthodox-gereformeerde kring wordt Barths theologie bekritiseerd.

Belangstellenden voor een Barth-leeskring kunnen zich wenden tot ds At Polhuis, email: polhuis@kpnplanet.nl

 

 

%d bloggers liken dit: