Remembrance Day 75 jaar Bevrijding in Kloosterzande

KLOOSTERZANDE – De Hof te Zandekerk in Kloosterzande is zondag 10 november 2019 de plaats waar tijdens een bijzondere dienst aandacht wordt geschonken aan Remembrance Day, de wereldwijde herdenking van het einde van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, en dan vooral wat dat betekende voor Zeeuws-Vlaanderen.

De dienst is opgezet door de Stichting Oorlogsgraven Commonwealth en de Protestantse gemeente Oosthoek. Aan de herdenking wordt meegewerkt door em. predikant ds Pieter Overduin, mw Ilse Thuy van de Stichting Oorlogsgraven, burgemeester Jan-Frans Mulder van de gemeente Hulst en het koperkwintet.

Nieuw monument

De dag ervoor, 9 november, wordt het nieuwe oorlogsmonument bij Paal (locatie ’t Schor) onthuld. Het monument is opgericht voor de zeven bemanningsleden die omkwamen toen hun bommenwerper op 19/20 februari 1944 boven Saeftinghe werd neergeschoten. De bijeenkomst om deze omgekomen bemanning te gedenken begint op 9 november om 13.45 uur in Havenstraat 54 in Graauw. Daarbij zullen enkele buitenlandse gasten aanwezig zijn, die ook de herdenkingsdienst op 10 november in de Hof te Zandekerk zullen bezoeken.

In het gedachtenisgedeelte van de dienst in de Hof te Zandekerk zullen naast het neerschieten van deze bommenwerper, verschillende gebeurtenissen uit de oorlog worden gememoreerd, zoals het verblijf van Engelse soldaten in 1944 in de toenmalige hervormde kerk en verhalen over mensen die het leven lieten in de oorlog of slachtoffer werden.

Afsluitend zullen de namen worden genoemd van alle oorlogsslachtoffers uit de voormalige gemeente Hontenisse.

De herdenkingsdienst in de Hof te Zandekerk in het kader van de herdenkingen rond 75 jaar bevrijding van dit deel van Nederland, is de eerste in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen.

Na afloop van de dienst zal een krans worden gelegd bij de drie oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats te Kloosterzande (zie foto). Er is voor deze dienst een liturgieboekje beschikbaar.

De dienst begint om 10.00 uur. Na afloop is er koffie/thee drinken en gelegenheid om een kleine expositie te bekijken met historisch materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. De kerk is om half tien open. Meer informatie tel. 0114- 68 33 60.

Oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats Kloosterzande.