Startavond LEERHUIS over Joods leven op Schouwen

TERNEUZEN – Het LEERHUIS van de Protestantse Gemeente Terneuzen houdt dinsdag 13 oktober 2020 de startavond van het seizoen 2020/21 in de Grote Kerk (Noordstraat) in Terneuzen. Dr G. J. Kouwen zal een inleiding houden over 130 jaar Joods leven in Zierikzee en omgeving. Aan de bijeenkomst wordt verder meegewerkt door organist drs J.P. van Driel, organist.

Het LEERHUIS is een gesprekskring met deelnemers uit verschillende kerken en gemeenten. Doel is van gedachten te wisselen over thema’s die vanuit joodse en christelijke bron worden aangereikt. Daarvoor gebruikt de gesprekskring ideeën uit het blad TENCHON, een uitgave van de stichting Pardes in Amsterdam. Er komen zaken naar voren die vaak ontbreken in een preek omdat die gericht moet zijn op een groot publiek en uitweidingen te veel kunnen afleiden van het kernthema.

Joods leven op Schouwen

Oude synagoge van Zierikzee.

Tijdens de startavond krijgen de aanwezigen het verhaal te horen over het joodse leven in het tijdperk 1789-1920 in een kleine gemeenschap midden in een stukje Zeeland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd alle Joodse leven op Schouwen vernietigd en is daarna verdwenen. Er is gelegenheid tot vragen stellen.

Tweeduizend jaar geleden ontstond onder Joden een beweging die opriep tot omkeer, omdat Gods rijk op handen was. De leidsman van deze beweging was Jezus van Nazareth. Hij viel op door een raadselachtig zendingsbewustzijn en toonde grote aandacht voor zieken en uitgestotenen. Zijn volgelingen zagen hem als Messias en zetten zijn prediking voort, ook onder niet-Joden die sympathie toonden voor het jodendom. Sociale en politieke spanningen dreven helaas joodse en niet-joodse gelovigen uit elkaar. Na drie eeuwen was er een anti-joodse meerderheidskerk ontstaan die zich zag als het nieuwe Israël. 

Tweede Wereldoorlog

Vijfenzeventig jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog. Te midden van tientallen miljoenen doden liet de systematische massamoord op de Joden een diep trauma achter in het geweten van de westerse wereld. Steeds meer stemmen wezen op verbanden met het Christendom in die tragedie. Dit  leidde tot argwaan jegens de christelijke theologie en tot nieuwe aandacht voor het Jodendom.

Er was behoefte aan heroriëntering. Is het niet zo dat het geloof van christenen berust op joodse bronnen? Ontkenning van dit basisgegeven leidt tot een superioriteitsgevoel dat in wezen niet thuis hoort in christelijke kringen.

Huidige samenleving

In het LEERHUIS wordt gesproken over thema’s uit joodse en christelijke bron, waarbij de aandacht ligt op activiteiten in de huidige moderne samenleving die daarmee in overeenstemming zijn te brengen.

Het LEERHUIS komt elke tweede dinsdag van de maand in de periode van september tot en met mei bijeen. Elk jaar wordt getracht het nieuwe seizoen te beginnen met een startavond voor een groter publiek. Dat was vorig jaar met twee documentaires in het museum Het Warenhuis in Axel over ervaringen van joodse families voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoals het verhaal van onderduikers in een ‘Achterhuis in Axel’.

Het programma van de startavond in de Grote Kerk op 13 oktober ziet er als volgt uit:

19.30 uur: Opening – Welkom
19.35 uur: Dr. G.J. Kouwen vertelt over Joods leven op Schouwen
20.20 uur: Pauze. Tijdens de pauze speelt J.P. van Driel orgelmuziek uit joodse bronnen
20.40 uur: Vervolg presentatie van dhr Kouwen
21.00 uur: Gelegenheid voor vragen en discussie
21.30 uur: Sluiting

In de pauze is er gelegenheid koffie/thee te drinken voor eigen rekening.

De toegang is vrij. Er is een collecte na afloop. Vooraf aanmelden is noodzakelijk via dschriek@zeelandnet.nl

Meer informatie over het LEERHUIS vindt u op www.pgterneuzen/LEERHUIS.

,