Stichting Present vraagt projectcoördinator

Stichting Present Walcheren wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden.
Zowel in 2020 als in 2021 jaar werden rond de 120 projecten gerealiseerd, maar bleven helaas ook hulpverzoeken liggen.
Het is daarom noodzakelijk de huidige uren projectcoördinatie (16 uur p/w) uit te breiden. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een

PROJECTCOÖRDINATOR 

voor 8 uur per week

 

Wij zoeken iemand die:

  • achter de visie, werkwijze en christelijke identiteit van Present Walcheren staat;
  • een hart heeft voor vrijwilligers;
  • zowel in teamverband als zelfstandig kan werken;
  • op de dinsdagochtend op kantoor beschikbaar is, verder de uren flexibel kan indelen.

Wij bieden:

  • een arbeidscontract van 8 uur per week;
  • salarisindicatie: schaal 6 of 7 CAO Sociaal Werk, afhankelijk van opleiding en werkervaring;
  • een aanstelling in eerste instantie voor twee jaar;
  • indiensttreding 1 juli a.s. of zo spoedig mogelijk daarna.

Neem voor meer informatie contact op met projectcoördinator Klaas Bos, bij voorkeur op maandag-, dinsdag- of donderdagmorgen: info@presentwalcheren.nl , tel. 06 57335901, of met Jan Versteeg, voorzitter van het bestuur, tel. 06 27433603, jan.versteeg@presentwalcheren.nl

Sollicitatiebrieven met motivatie en CV naar de voorzitter voor 17 mei a.s..

Missie, visie en inspiratie

De Stichting Present heeft als visie dat mensen vaak wel bereid zijn om zich in te zetten voor anderen en de samenleving, maar dat de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen voor veel mensen vaak te groot is. De stichting wil dan ook een verbindende schakel zijn tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present laat zich inspireren door Jezus Christus, die waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk bracht.

Present-methode

De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten.

Meer informatie over de achtergrond en werkwijze van Present Walcheren is te vinden op de website .