Symposium Duurzaamheid om ‘het verschil te maken’

VLISSINGEN – Het Zeeuws Sociaal Ethisch Beraad van de Raad van Kerken Zeeland, de Protestantse Gemeente Vlissingen en Inloopcentrum De Herberg in Vlissingen houden zaterdag 27 oktober een symposium over ‘duurzaamheid’, met het oog op de toekomst van Zeeland.

Als we de aarde als goede rentmeesters overdragen aan volgende generaties, dan vraagt dat om optimale inzet voor een duurzame toekomst. Doel van het symposium is de deelnemers aan te spreken op diverse motivaties en invalshoeken, om het verschil te kunnen maken wat betreft onze eigen bijdragen aan duurzaamheid, zowel in de persoonlijke levenssfeer als op het niveau van bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Dr ir Jakob van Berkel, lector Delta Waterpower aan de Hogeschool Zeeland geeft een inleidende lezing. Daarna wordt een forumdiscussie gehouden met de aanwezigen in de zaal. Thema is ‘Hoe wordt Zeeland Duurzaam gemaakt en wat kunnen wij zelf?’ Het forum staat onder leiding van voorzitter Wout Alserda, predikant in Vlissingen, en bestaat verder uit Tom Lievense, docent biologie aan de HZ, Robert Trompetter, beleidsmedewerker Zeeuwse Milieu Federatie en Leen Jobse, van het energieneutraal huis in Oostkapelle.

Er is een markt over duurzame initiatieven in Zeeland – zoals verschillende vormen van energietransitie, creatief hergebruik en afvalscheiding –  die tijdens de pauze en na afloop te bezoeken is. Een van de deelnemers aan de markt is Adrie Neufeglise met ‘Maak onze regio duurzamer’.

Verder zijn er diverse workshops:
1) Duurzaam verschil maken, door Robert Trompetter van de ZMF;
2) Groene Kerkenactie, door Jan Vroonland;
3) Bijbel en duurzaamheid, door Jannie Blankenstijn. Deze workshops worden gehouden in de Sint Jacobskerk en Inloophuis De Herberg aan het Bellamypark.

Piet Verpoorte verzorgt tijdens het symposium de muziek. Er zullen biologisch verantwoorde hapjes en drankjes zijn voor de deelnemers.

Het symposium is mogelijk gemaakt met steun van Stichting Steunfonds DISK.

Het symposium op zaterdag 27 oktober wordt gehouden in de Sint Jacobskerk, Oude Markt 2 in Vlissingen en begint met een inloop om 13.30 uur. Eind van het symposium is rond 17.00 uur. De toegang is vrij.