Symposium ‘Van oude mensen en de dingen die niet voorbijgaan…’

IN VERBAND MET DE CORONAVIRUS-RESTRICTIES DIE VAN KRACHT ZIJN WORDT DIT SYMPOSIUM UITGESTELD TOT DONDERDAGMIDDAG 12 NOVEMBER 2020. NA DE ZOMER WORDT EEN NIEUWE UITNODIGING VERSTUURD MET MOGELIJKHEID TOT AANMELDING.

KLOETINGE – In de theaterzaal van Emergis aan de Oostmolenweg 101 in Kloetinge wordt donderdag 23 NOVEMBER 2020 (NIEUWE DATUM IN PLAATS VAN 23 APRIL) van 13.00 tot 17.00 uur het symposium ‘Van oude mensen en de dingen die niet voorbijgaan…’ gehouden. Dit symposium is bedoeld voor gemeentepredikanten, kerkelijk werkers, parochiepastores, geestelijk verzorgers en professionals uit de zorg. Het doel van dit symposium is vooral om onderlinge ervaringen en vragen uit te wisselen.

Zingeving is de corebusiness van geestelijk verzorgers, predikanten en andere pastorale professionals. We komen ouderen tegen als lid van onze gemeente of parochie, of cliënten van een zorginstelling. Een aantal van hen heeft psychische klachten, die niet zomaar voorbijgaan. Dat beïnvloedt hun zingeving.

De plaats waar hulpverlening in verband met die klachten plaatsvindt, verplaatst zich in toenemende van de kliniek naar de eigen woonomgeving. Daar zullen we deze ouderen en gezondheidszorg-professionals in toenemende mate tegenkomen, de eerstelijns zorg. Wat zijn de mogelijkheden deze ouderen te ondersteunen? En wat betekenen zij, en het contact met hen, voor ons? Die laatste vraag omdat we ervoor willen waken ouderen, hun gezondheid en zingeving alleen maar te problematiseren.

Aan het eind van de middag stellen we elkaar de vraag: waar zie jij mogelijkheden en waar ligt jouw kracht, en de onze. Én we verkennen waar we elkaar in de toekomst mee van dienst kunnen zijn.

Deze middag is geslaagd als deelnemers mogelijkheden en grenzen zien waar het gaat om de omgang met ouderen die psychische klachten hebben. Én dat zowel handelingsverlegenheid als handelingsovermoed plaatsmaken voor een mogelijk vruchtbaar contact.

Programma

12.00 uur Ontvangst en lunch

13.00 uur Opening door middagvoorzitter Wim van Goch

13.15 uur Welkom door Gerco Blok (bestuurder Emergis)

13.30 uur ‘Ouderen, hun ziektebeelden, hun pastores’ door drs. Annemarie Noort, psychiater en onderzoeker.
Religie en ouderenpsychiatrie – hoe diep gaan de symptomen, en hoe is het herkennend vermogen van pastores? Juist bij ouderen kan de religieuze achtergrond meewegen in hoe een psychiatrische stoornis zich manifesteert. Soms gaat het om angstaanjagende belevenissen, soms echter ook om belevingen die hoe onwillekeurig ook toch insparie lijken te geven. Hoe gaan pastores daar mee om?

14.30 uur Interview: Harm van Eerden (oud-PKN-predikant en opgeleid in de Klinisch Pastorale Vorming en de Contextuele Therapie) in gesprek met Riet. Riet deelt in dit interview haar ervaring in de psychiatrie en levensvragen.

15.00 uur Pauze

15.30 uur ‘Wat heeft het nog voor zin? Ouderen en de illusie van autonomie’ door ds. Jean-Jacques Suurmond, geestelijk begeleider, publicist.
Ouderen en anderen die op zorg zijn aangewezen hebben iets profetisch. Alleen al door er te zijn, zijn ze een levende kritiek op de illusie van autonomie. Ze herinneren ons eraan dat een zinvol leven vooral een kwestie van ontvangen is. Ouderen zélf lijden vaak meer aan die norm van autonomie dan hun ouderdom. Door hun afhankelijk kunnen ze zeggen: ‘Wat heeft het nog voor zin?’. Deze lezing wil de blik verruimen naar een visie waarin afhankelijkheid niet alleen als een last, maar vooral ook als een gave wordt gezien.

16.30 uur Stellingen en plenair gesprek met Wim van Goch

16.50 uur Afsluiting