Theanne Boer over ‘Groener Leven’ in Gesprek op zondag

MIDDELBURG – Tekstschrijver en journalist Theanne Boer is zondag 27 september 2020 de gastspreker in het Gesprek op de Zondagmorgen in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Het thema is ‘Hoe kan ik groener leven’ , de titel van haar in 2019 verschenen boek, waarmee ze wil bijdragen aan een een groter bewustzijn van en meer respect voor de natuur om ons heen.

Leefbaar houden

Theanne Boer

Theanne Boer is als tekstschrijver en eindredacteur betrokken bij vele publicaties over groen en duurzaam leven. Haar droom is dat christenen hun plaats in de schepping kennen: zij staan er niet boven maar leven er ìn, zijn er afhankelijk van. God heeft de mens pas geschapen na al het andere, dat moet onze houding bepalen: bescheidener en zorgzamer. Als we meer kennis over onze omgeving krijgen, groeit het respect voor de natuur om ons heen.

Theanne Boer: ,,We weten allemaal dat het allemaal een tandje minder moet, groener, duurzamer. Om deze planeet voor álle mensen en voor de natuur leefbaar te houden moeten we ons leven aanpassen. Maar weten en doen zijn twee heel verschillende dingen. Want waar begin je? Hoe vergroen je je huis, je voeding, je kleding en de rest van je leven? Hoe houd je jezelf gemotiveerd en hou je koppig vol, ook al lijkt het niet veel te helpen?”

Snijvlak

Het Gesprek op de Zondagmorgen met een gastspreker wordt maandelijks gehouden in de  Doopsgezinde kerk. De thema’s bewegen zich op het snijvlak van levensbeschouwing en samenleving. De  aanvang is 10 uur en iedereen met belangstelling voor het thema is van harte welkom. De toegang is vrij, een bijdrage ter dekking van de onkosten is zeer welkom. Om de passende corona-maatregelen te kunnen hanteren worden de bijeenkomsten in de kerkzaal gehouden. Er is plaats voor 30 personen.