Trainingsdag Contextueel Bijbel Lezen

HOEK – Zaterdag 26 oktober wordt in de kerk van de Protestantse gemeente Hoek van 9.30 tot 14.30 uur een trainingsdag Contextueel Bijbel Lezen (CBL) gehouden. De dag is bedoeld voor deelnemers aan CBL-groepen, geïnteresseerde gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers.

Contextueel bijbel lezen betekent dat door vanuit de eigen situatie een verhaal te lezen, oude teksten relevant worden voor ons leven anno 2019. Al sprekend en lezend wordt iets ontdekt van Gods Woord als licht op ons pad.

Hanna Wapenaar, uitgezonden door Kerk in Actie, was gedurende een aantal jaren verbonden aan het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika. Zij liet Zeeuws-Vlaanderen tijdens haar bezoeken aan de gemeenten, kennis maken met het contextueel bijbel lezen. Er is inmiddels een aantal gespreksgroepen actief. Kerk in Actie stimuleert en ondersteunt de methode, hopende dat de bekendheid zich via de actieve gespreksgroepen verspreidt. De training is bedoeld voor een ieder die aan de slag wil met deze methode. Daarvoor worden handvatten, input en ondersteuning aangereikt. Klik hier voor meer informatie over CBL.

De Classis Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (CZWO) commissie Zeeuws-Vlaanderen (en van daaruit ook veel ZWO-commissies en diaconieën in Zeeuws-Vlaanderen) steunden Hanna Wapenaar en het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika.

Informatie over aanmelden voor de trainingsdag volgt; voor vragen kunt u mailen met ds Aart van Houweling uit Zuidzande: avanhvdm@zeelandnet.nl

%d bloggers liken dit: