Verzet & Overgave: Dietrich Bonhoeffer in Kloosterzande

KLOOSTERZANDE – Stichting De Kerk in Klooster presenteert zondag 31 oktober 2021 een uitgesteld programma in het teken van 75/77 jaar Bevrijding. Onder de noemer Verzet & Overgave… of (hoe) kan een mens (altijd) kiezen voor het goede en tegen het kwaad? wordt een muzikaal-poëtische vertolking gegeven van het leven en de betekenis (ook voor onze tijd) van theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer.

Het programma sluit aan op het Bonhoeffer-herdenkingsjaar van 2020, waarin tevens 75 jaar bevrijding werd gevierd. Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer op 39-jarige leeftijd werd terechtgesteld door de nazi’s in het kamp Flossenbürg. In zijn laatste levensjaren schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. Het aantal gedichten is niet groot: een tiental. Gelukkig is er een en ander bewaard gebleven uit zijn dagboek ‘Verzet & Overgave’ en zijn verschillende essays.

Menselijk

Dietrich Bonhoeffer.

Menselijker dan in zijn poëzie kan het niet: blijvend engagement, aangevochten geloof en emotie op de vierkante meter van gevangeniscel en literatuur. In dit programma wordt zijn leven gevolgd aan de hand van teksten, beeldmateriaal en de bepaalde verwerking van zijn gedachten in liederen, gebeden. Daarbij wordt gepaste pianomuziek ten gehore gebracht.

Bonhoffer betekende ook veel voor de Bekennende Kirche tijdens Nazi-Duitsland, maar hij was daar tevens kritisch over. Het ging hem om de navolging van Christus en het opkomen voor de ‘ont-rechten’, in het bijzonder de Joodse bevolking. Zo was hij – op de achtergrond – ook betrokken bij de verzetsgroep die een aanslag pleegde op Hitler. Al met al een moedig mensen die voor het goede koos en tegen het kwade in zijn tijd. De uitvoerenden willen met dit programma recht doen aan de grote betekenis van deze moedige getuige en verzetsheld.

Uitvoering

De voordrachten worden gedaan door Huub Smeets, Jan Verlinde en Anja Overduin. Pieter Overduin koos de piano-arrangementen, -muziek en toelichtingen en droeg zorg voor de vormgeving van het  project. De tekstbewerkingen zijn van Louis Freund.

Toegang € 10,00 en jongeren tot 14 jaar: € 5,00. Vrienden en donateurs: € 8,00. Reserveren is noodzakelijk (vóór 26 oktober) via: www.stichtingdekerkinklooster.nl of tel. 0114- 68 33 60 of per email: info@stichtingdekerkinklooster.nl.  Dan krijgt u te horen of er nog plaats is en kunt u daarna uw toegangsbewijs vastleggen door betaling op de volgende rekening: Rek. no. NL 46 RABO 0142 13 871 t.n.v. Stichting de kerk in Klooster te Kloosterzande o.v.v. betaling Bonhoeffer project 31 okt. 2021.