Vespers in de Grote of Maria Magdalenakerk Goes

GOES – In de komende maanden zijn er vanaf de eerste zondag van de 40-dagentijd, 10 maart tot en met Pinksteren, 9 juni wekelijkse vespervieringen in de Goese Grote of Maria Magdalenakerk, om 17 uur. Het zijn specifieke momenten van bezinning en inspiratie door gebed, stilte, muziek, schriftlezing en (koor)zang. Ze zijn bedoeld als een oase in het leven van alle dag met zijn hectiek. U kunt meedoen, luisteren en eventueel een kaars aansteken voor iemand die in uw gedachten leeft of iets wat u bezig houdt.

De vespers hebben verschillende muzikale accenten gekregen:

Koorvesper

De koorvesper is zoals het woord het al aangeeft een vesper waarin het accent ligt op koorzang, bijvoorbeeld door onze eigen cantorij, naast de vaste onderdelen die alle bezoekers samen zingen.
31 maart (Laetare / vierde zondag 40-dagentijd), 17.00 uur: Koorvesper ‘Laetare’ met koormuziek van onder andere Scarlatti en Graupner door de Maria Magdalena Cantorij onder leiding van Rutger Valentijn Mauritz met Erik Zwiep op orgel.

5 mei (Bevrijdingsdag), 17.00 uur: Koorvespers met Vocalis St Jan – Schiedam onder leiding van  Arjen Leistra en Arno van Wijk op orgel.

26 mei (Rogate), 17.00 uur: Koorvesper door de Oude Bavo Cantorij – Haarlem onder leiding van Anton Pauw en Arno van Wijk op orgel.

Orgelvesper

In de orgelvesper is er ruim aandacht voor orgelmuziek. Deze vorm geeft ruimschoots gelegenheid om van het prachtige orgel in de Grote Kerk te genieten. Daarnaast zijn er psalmen en liederen geprogrammeerd om samen te zingen.
10 maart (eerste zondag 40-dagentijd), 17.00 uur: Organist Erik Zwiep

7 april (vijfde zondag 40-dagentijd), 17.00 uur: Organist Erik Zwiep

21 april (Pasen), 17.00 uur: Organist Marjanne Deij

19 mei (Cantate), 17.00 uur: Organist Arno van Wijk

Cantatevesper

In deze vesper staat een cantate, het Italiaanse woord voor zangstuk, centraal. Het is een religieuze compositie voor één of meer zangers, begeleid door instrumenten, en bestaat meestal uit meerdere delen. De gezongen liederen hebben vaak een Lutherse herkomst. De schriftlezing past zich aan bij het thema.
17 maart (tweede zondag 40-dagentijd), 17.00 uur: Cantatevesper met Cantate BWV 159 ‘Sehet wir gehn hinauf gen Jerusalem’ van J.S. Bach door studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Maria Magdalena Cantorij onderleiding van Rutger Valentijn Mauritz met Erik Zwiep op orgel.

12 mei (Jubilate) 17.00 uur: Cantatevesper ‘Singet den Herrn ein neues lied’ BuxWV98 van Dieterich Buxtehude en ‘Ich will den Herren loben allezeit’ van Heinrich Schütz. Vertolkers zijn studenten van Conservatorium Codarts Rotterdam en Vincent de Ridder op orgel.

Abdijvesper

De abdijvesper, of vesper in abdijstijl, kenmerkt zich door de belangrijke plek die het psalmodiëren onder leiding van een cantor of cantrix inneemt bij de psalmen en de lofzang. Deze stijl van zingen is sterk verbonden met de kloostertraditie. De zangvorm van de psalmodie lijkt op het gregoriaans. Een organist begeleidt de cantor en bezoekers bij het zingen.
24 maart (derde zondag 40-dagentijd), 17.00 uur: Abdijvesper met Janny Dieleman, cantrix en Erik Zwiep, orgel.

14 april (Palmzondag / zesde zondag 40-dagentijd), 17.00 uur: Abdijvesper met Ineke Wijkhuis- van den Driest, cantrix en Erik Zwiep, orgel.

2 juni (Exaudi), 17.00 uur: Abdijvesper met cantrix Mariëtte Everse en organist Arno van Wijk.

Choral Evensong

Deze vorm is afkomstig uit de kerken met de Anglicaanse traditie, maar wordt tegenwoordig ook in steeds meer kerken in Nederland toegepast. De Evensong kan gezien worden als het Engelse equivalent van de vesper. Er is een koor bij betrokken dat zowel a-capella als met orgelbegeleiding zingt. Meestal wordt Engelse koormuziek gezongen.

9 juni (Pinksteren), 17.00 uur: Choral Evensong met Maria Magdalena Cantorij onder leiding van Rutger Valentijn Mauritz en Erik Zwiep op orgel.

Koningsvesper

28 april (Beloken Pasen), 17.00 uur: St Mary Magdalen’s Brass onder leiding van Rutger Valentijn Mauritz met Arno van Wijk op het orgel.

Deze vespers in de Grote of Maria Magdalenakerk zijn georganiseerd door de Werkgroep Vespers van de Protestantse Gemeente Goes.

Ook met Pasen zijn er speciale diensten in de Grote Kerk:

18 april, 20.00 uur, Witte Donderdag: Heilig Avondmaal. Ds. Nelleke van der Linden, Maria Magdalena Cantorij, Rutger Valentijn Mauritz, cantor, Arno van Wijk, orgel.

19 april, 20.15 uur, Goede Vrijdag: Kruisweg. Ds. Nelleke van der Linden, Arno van Wijk, orgel.

20 april, 22.00 uur, Paaswake: Ds. Nelleke van der Linden, Maria Magdalena Cantorij, St Mary Magdalen’s Brass, Rutger Valentijn Mauritz, cantor, Arno van Wijk, orgel.

21 april, 10.00 uur, Pasen: Ds. Nelleke van der Linden, Maria Magdalena Cantorij, Rutger Valentijn Mauritz, cantor, Arno van Wijk, orgel.

Klik hier om een vragenlijst van de Werkgroep Vespers in te vullen over uw beleving en waardering van de vespers .

%d bloggers liken dit: