VKB Delta houdt algemene ledenvergadering

‘s GRAVENPOLDER – De Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) afdeling Delta houdt op 22 oktober 2019 vanaf 19.30 uur in verenigingsgebouw De Ontmoeting in ‘s Gravenpolder een algemene ledenvergadering voor het kiezen van de afvaardiging naar de Ledenraad van de landelijke VKB.

Voor de officiële voordracht voor zitting in de VKB-ledenraad namens de afdeling Delta zijn aangemeld afdelingsbestuurslid J.F. (Ko) Dieleman uit Hoek en D.J. (Dirk-Jan) Burger uit Tholen. Er wordt nog iemand uit het Zuid-Hollandse deel van de classis Delta gezocht als vertegenwoordiger in de ledenraad.

Ook komt tijdens deze vergadering aan de orde het bestuursvoorstel om de heer C.J. (Peter) Simons uit Terneuzen te benoemen als bestuurslid van de VKB Delta.

Voor alle functies kunnen nog tegenkandidaten worden aangemeld. Meer informatie of een oriënterend gesprek is altijd mogelijk bij een van de leden van de afdelingsbesturen of bij het bureau van de VKB in Dordrecht. (tel. 078 – 6393666 of per e-mail info@kerkrentmeester.nl )

Na deze verkiezingen komt het vaststellen van het afdelingsreglement voor de VKB Delta aan de orde.

Behoud Kerkelijke Gebouwen

Tot slot van deze ledenvergadering staat het jaarverslag van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG) Zuid-Nederland op de agenda. Daaruit blijkt dat landelijk de hoeveelheid werk is teruggelopen, met als gevolg fusies van SBKG’n. Zo zijn Groningen en Drenthe gefuseerd met Friesland en het deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal tot SBKG Noord-Nederland.  Gelderland, Overijssel en Flevoland zijn verenigd tot SBKG Midden- en Oost- Nederland en Utrecht en Zuid-Holland en het resterende deel van Noord-Holland worden samengevoegd tot SBKG Randstad en Utrecht. Voor al deze fusies was niet alleen het aantal opdrachten maar ook het vinden van bestuursleden de aanleiding. De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden is hoog en met name het vinden van nieuwe bestuursleden in Zeeland verloopt uiterst moeizaam. De statutenwijziging die in volle gang is, is erop gericht zoveel mogelijk belemmeringen voor het aantrekken van nieuwe en voor zittende leden weg te nemen. Halverwege dit jaar kwam ook naar voren dat ongewoon veel subsidieverzoeken werden afgewezen. Het bestuur heeft daarop actie ondernomen om de schade te beperken en herhaling te voorkomen. Voor Zeeland is Rinus M.P. Vermaire beleids- en bouwkundig adviseur. (tel 0118-626937, e-mail mpvermaire@zeelandnet.nl)

De Stichting heeft een vaste vertegenwoordiger bij de Federatie Noord-Brabants Monumentenoverleg en bij het Meldpunt Erfgoed Zeeland. Er wordt een goed contact onderhouden met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Monumentenwacht en de Provincies over het aanvragen van subsidies en vraagstukken die samenhangen met het in stand houden van het cultureel erfgoed.

 

 

 

%d bloggers liken dit: