Voorlopig geen ‘oecumenische bieeênkomst’ in ‘t Kerkje van Ellesdiek

ELLEWOUTSDIJK – De werkgroep levensbeschouwing van het Kerkje van Ellesdiek heeft met pijn in het hart besloten dat er dit jaar geen oecumenische bijeenkomsten meer zullen worden gehouden in het kerkje van Ellesdiek.

Ellesdiek
‘t Kerkje van Ellesdiek

De afgelopen maanden waren de diensten opgeschort in verband met de beperkende maatregelen rondom het coronavirus. De werkgroep hoopte in eerste instantie na de zomer weer te kunnen beginnen, maar liep tegen praktische bezwaren aan. Wilde men het voor iedereen, bezoekers en medewerkers, veilig houden dan moest in het kerkje 1,5 meter afstand worden bewaard, ook tijdens het koffiedrinken na afloop. Gelet op de ruimte waarin de bijeenkomsten worden gehouden, kwam de werkgroep er al snel achter dat het bijna onmogelijk is om aan alle voorwaarden te voldoen. Als ook wordt bedacht dat de meerderheid van de bezoekers van de bijeenkomsten 60 jaar of ouder is en dus tot de risicogroep behoort, dan is al snel duidelijk: voorlopig geen bijeenkomsten, hoe jammer het ook is.

De werkgroep hoopt in 2021 weer te kunnen beginnen met oecumenische bijeenkomsten in een streektaal. Alles hangt natuurlijk af van de ontwikkeling van het coronavirus. ,,We beginnen pas weer wanneer we er zeker van zijn dat we de gezondheid van iedereen die dan het kerkje bezoekt menselijkerwijs kunnen garanderen. Ons geduld wordt op de proef gesteld. We houden u op de hoogte en hopen u te zijner tijd in goede gezondheid weer te zien’’, zo schrijft de werkgroep in een persbericht.

,