Vrienden Tent of Nations online bijeen

MIDDELBURG – De Vrienden van Tent of Nations houden zaterdag 12 februari 2022 van 14.00 tot 15.00 uur een interactieve en inspirerende bijeenkomst met als thema ‘We Refuse to Give Up!’.

Tent of Nations is de educatieve vredesboerderij  in Bethlehem van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Deze familie – die al honderd jaar de boerderij bezit – leeft en werkt onder moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten.

De familie Nassar gaat al bijna twee jaar door een extreem moeilijke tijd: slepende rechtszaken met de Israëlische autoriteiten, spanningen en aanvallen van enkele mensen uit het Palestijnse buurdorpje Nahalin, en grote kwetsbaarheid vanwege de zeer beperkte aanwezigheid van buitenlandse vrijwilligers. Op vrijdag 28 januari was er een absoluut dieptepunt met de gewelddadige aanval op de broers Daoud en Daher Nassar.

De familie Nassar zet zich op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Dat valt ook te lezen in verschillende talen op een grote steen bij de ingang. Daarnaast probeert de familie zijn frustraties om te zetten in positieve acties, in daden van hoop.

De online bijeenkomst is aangepast want Daoud Nassar zal zelf niet aanwezig zijn. Wel zal iedereen worden bijgepraat de laatste ontwikkelingen, er wordt tijd genomen om te reflecteren op onze eigen rol, en de verbondenheid met de familie Nassar en Tent of Nations.

Wil je ook aanschuiven en meedoen? Meld je dan uiterlijk vrijdag 11 februari 2022 aan via tentofnationsnl@gmail.com Van harte welkom!