Webinar geestelijke verzorging bij ontwrichtende situaties

GRONINGEN – De Rijksuniversiteit Groningen verzorgt in samenwerking met diverse partners donderdag 2 juli 2020 een webinar geestelijke verzorging bij ontwrichtende situaties.

Covid-19 is niet de enige ontwrichtende situatie waarin geestelijk verzorgers zorg verlenen. Naar die vormen van geestelijke verzorging bij rampen (zoals die in de aardbevingsregio) alsook naar huidige leermomenten en ervaringen rond geestelijke verzorgingen tijdens covid-19 wordt ook onderzoek verricht.

Vanuit dit actieonderzoek komt één vraag duidelijk naar voren: Hóe ben ik (als geestelijk verzorger) wáár aanwezig, dat ik die mensen ontmoet die baat hebben bij geestelijke verzorging in een ontwrichtende situatie zoals covid-19?

Thuissituatie

Dit vraagstuk naar inbedding speelt een rol in verschillende werkcontexten en in verschillende fasen van een crisis. De (verplaatste) thuissituatie krijgt in het bijzonder aandacht in dit onderzoek. Hierbij valt te denken aan: Hoe kom ik met mensen in contact met meervoudige schade aan hun woningen als daar geen register van bestaat? Hoe laat ik me als gv’er Thuis zo zien dat ik vindbaar ben bij deze pandemie? En welke organisatorische inbedding helpt voor een goed bereik intramuraal?

Een eenduidig antwoord is er nog niet, samen met jullie ervaringskennis is er wel input in de goede richting.

Programma

De bijeenkomst wordt opgedeeld in twee delen. Eerst wordt een aantal relevante resultaten besproken uit het onderzoek tot nu toe. Aansluitend worden ervaringen uitgewisseld in kleinere groepen, wat input levert aan eigen werk alsook aan het lopende onderzoek.

De webinar wordt 2 juli 2020 van 15.00 – 16.15 uur verzorgd door dr Hanneke Mthert en Anieljah de Kraker MA via het platform Blackboard Collaborate. Aanmelden kan tot 29 juni 12 uur via het aanmeldingsformulier. Vermeld daarbij in welke sector je werkzaam bent met het oog op de uitwisseling in kleinere groepen. Klik hier om aan te melden.

Deze webinar is de opmaat van een serie over geestelijke verzorging bij ontwrichtende situaties die vanaf het najaar wordt verzorgd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met diverse partners. Meer informatie over deze serie volgt.