Webinars over online vieren

UTRECHT – De Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk bieden de komende weken (juni en juli 2020) webinars ‘pastoraat in coronatijd’ aan. De webinars gaan over ‘preken in crisistijd’. ‘de viering vormgeven’ en ‘lessen uit pionieren’.


Webinar 1: Preken in crisistijd – 23 juni

Ds. Pim Brouwer in de Grote Kerk in Maassluis. Foto: Theo van Pelt. www.maassluisopafstand.com

De meeste predikanten hebben intussen ervaring met preken voor een onzichtbaar publiek. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de vorm, de lengte of de locatie van de preek. Maar welke effect heeft een crisis die langer duurt op de inhoud van de preek? In deze webinar staan we stil bij enkele hermeneutische en homiletische vragen: blijf je de context van de crisis adresseren in je preken, en hoe verandert dat als de crisis langer duurt? Wie zijn je hoorders tijdens de voorbereiding, als je in diensten niet of nauwelijks contact met de gemeente hebt? Hoe lees je de Schriften vanuit de context van de crisis, brengt de tekst nieuwe inzichten in de situatie en laat de situatie een nieuw licht op teksten schijnen? Deze webinar is voor iedereen die regelmatig voorgaat in (online) diensten en vieringen. Voorbij de crisis als probleem willen we ook zoeken naar nieuwe inzichten die een crisistijd ons oplevert met het oog op de prediking, spiritueel en hermeneutisch.

Spreker: dr. Theo Pleizier, docent preekkunde PThU

Webinar 2: De viering vormgeven – 30 juni

In deze webinar stellen we enkele basale vragen naar aanleiding van het houden van kerkdiensten in de afgelopen en komende periode. De centrale vraag die we stellen is: wat betekenen deze crisis en de beperkingen die daaruit voortvloei(d)en voor de liturgie van de gemeente? Wat is of blijkt voor (gezamenlijk) vieren van betekenis? Er is in de afgelopen weken veel creativiteit ontplooid en ook weer bijgesteld. Voorgangers en gemeenten hebben soms moeten roeien met de riemen die ze hadden, met wisselende uitkomsten. Hoe heeft – ondanks of dankzij de beperkende omstandigheden – dat wat van waarde is tot uitdrukking kunnen komen ? Of is dat niet gelukt? Hoe zijn we eigenlijk bepaald bij wat we waardevol vinden? Onze antwoorden op deze vragen zullen mee bepalen hoe we de komende periode ingaan. Hoe gaat de liturgie van de gemeente er de komende weken en maanden uitzien?

Vervolgens kijken we zo ook naar de vragen die deze tijd oproept rondom de plek van kinderen in de dienst. In sommige gemeenten zijn de kinderen en jongeren op een hand te tellen, in andere gemeenten zijn er zoveel dat dit problemen oplevert voor de huisvesting van de jeugdactiviteiten. Wat betekenen online vieringen of straks een ‘fysieke’ viering met maximaal 100 mensen voor kinderen en voor jongeren? Welke afwegingen maak je als kerk of als gezin? Welke ruimte krijgen kinderen en jongeren, letterlijk en figuurlijk? We verkennen het veld van praktisch afwegingen tot theologische en pedagogische overtuigingen.

Sprekers:
dr. Eward Postma, predikant en docent praktische theologie
dr. Ronelle Sonnenberg, docent Youth Ministy

Webinar 3: Lessen uit pionieren – 7 juli

Corona heeft ook veel invloed op de pioniersplekken. Hoe geven zij hun activiteiten vorm in Corona-tijd? Met welke ontdekkingen kunnen we ons voordeel doen? Zien we in het land vernieuwende online manieren van vieren? Vanuit het landelijk team pionieren horen we een overview – drie pioniers komen aan het woord over hun ervaringen. Ook gaan we in op het vernieuwende idee van keer de kerk, waarin de mensen op vele plekken in groepjes samenkomen, maar toch in verbinding met elkaar.

Sprekers:
drs. Arjette Kuipers, specialist leergemeenschap pionieren bij het Landelijk team pionieren van de Protestantse Kerk
Erik Verwoerd, projectleider pionieren bij het Landelijk team pionieren van de Protestantse Kerk

Praktische informatie

Data: dinsdag 23, 30 juni en 7 juli
Tijdstip: 19.45 – 21.00 uur
Kosten: 45 euro per persoon voor de gehele serie
De webinars kunnen gevolgd worden in het kader van Permanente Educatie (vrije deel, 0,25 ECTS).
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.