Werken aan spiritualiteit in de gemeente

VERVALLEN WEGENS GEBREK AAN BELANGSTELLING

NOORDWELLE – Hoe kunnen we het geestelijk leven in de gemeente ondersteunen, verdiepen en opbouwen? Die vraag staat woensdag 18 september 2019 in Noordwelle centraal tijdens een bezinningsmiddag rondom werken aan spiritualiteit in de plaatselijke gemeente.

Steeds meer kerkelijke gemeenten willen bewust aandacht besteden aan spiritualiteit en verdieping van het geestelijk leven. Niet alleen van de eigen leden, maar ook voor andere belangstellenden. De bezinningsmiddag is bedoeld voor wie hiermee aan de slag wil gaan, of voor wie zoekt naar nieuwe ideeën op dit gebied. Ook is er gelegenheid om contact te leggen met mensen uit de regio, zoals de leden van Kloosterwelle, de monastieke pioniersplek van de PKN in Zeeland, die een voorbeeldfunctie vervult bij het ontwikkelen van activiteiten.

De pioniersgroep Kloosterwelle ontwikkelt een eigentijdse – en oecumenische kloostergemeenschap in Noordwelle, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit (discipline, concentratie, toewijding), die weerbaar maakt in een drukke samenleving.

De bezinningsmiddag is bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers en anderen die leiding geven in de plaatselijke kerk rondom werken aan spiritualiteit in de gemeente. Dr Kick Bras, voortrekker van Vacare (Platform voor meditatief leven), houdt een inleiding over het thema van deze bijeenkomst en Liesbeth Franken verzorgt een meditatief moment. Ds Piter Goodijk uit Renesse zal laten proeven welke mogelijkheden Kloosterwelle biedt bij het bevorderen van spiritualiteit. Verder is er ruim gelegenheid om van gedachten te wisselen en een informatiemarkt te bezoeken. Douwe Kamstra, theoloog en lid van Kloosterwelle, verwacht dat de bijeenkomst de deelnemers veel profijt zal opleveren.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Corneliuskerk, Dorpsring 32 te Noordwelle. De ruimte van deze oude Zeeuwse kerk biedt een passend onderkomen voor deze bezinningsmiddag, die zal plaatsvinden van half twee tot half vijf in de middag. De organisatie is in handen van Vacare in samenwerking met Kloosterwelle.

Deelname kost € 25,00 per persoon en men kan zich opgeven tot 25 augustus a.s. bij Kloosterwelle door de deelnamekosten over te maken op rekening NL87RABO0166887668 t.n.v. CvK PKN Hg Renesse/Noordwelle o.v.v. spiritualiteit 18/9

Na afloop van het programma kan men deelnemen aan het Meditatief zingen om 17.00 uur, de Vesper om 18.00 uur en de gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur.
Meer informatie en opgave maaltijd: www.kloosterwelle.nl

 

 

, ,