Workshop 40-dagentijd in Goes

GOES – Kerk in Actie-consulent Tom Kolsters geeft maandag 28 oktober 2019 in de hervormde gemeentekerk De Levensbron in Goes een workshop over de 40-dagentijd. Het thema voor 2020 is ‘Sta op’. Als diaken of ZWO-lid staat u keer op keer op en komt u in actie voor vrede en gerechtigheid.

Aluel Makuac Atem is the elected leader in an internally displaced persons camp in Manangui, South Sudan. The 30-year old woman's husband was killed in Bentieu when the fighting broke out in December 2013, and she and her four children fled.

Aluel Makuac Atem is de gekozen leider in een vluchtelingenkamp voor ontheemde Soedanezen in Manangui in Zuid-Soedan. De 30-jarige echtgenoot van Aluel werd gedood in Bentieu tijdens de gevechten in december 2013. Aluel en haar vier kinderen zijn daarna naar Manangui gevlucht.

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt. Tom Kolsters noemt ‘Sta Op’ een hoopvol thema. ,,We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, komt tot leven. Sta op!’’

De 40dagentijdcampagne is een manier om uw gemeente hierbij te betrekken en ook hen op te laten staan. Misschien doet uw gemeente al jarenlang mee, misschien is het nieuw voor u en overweegt u ermee aan de slag te gaan. In deze vernieuwende en verrassende workshop over dit onderwerp maakt u kennis met het thema en kunt u aan de slag om tot concrete acties te komen. Er worden tips en ideeën uitgewisseld en er wordt een eigen 40-dagenplanningskalender gemaakt.

De workshop is primair bedoeld voor diakenen en ZWO-leden. Andere betrokkenen bij de 40-dagentijd, zoals predikanten, kindernevendienstleiding of gemeenteleden die zich bezighouden met liturgisch bloemschikken, zijn ook welkom. De workshop is gratis, er is koffie, thee en iets lekkers.

De workshop in De Levensbron (Mansholtlaan 1, Goes) op 28 oktober begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Aanmelden is verplicht en kan via www.kerkinactie.nl/workshop40dagentijd