Zeemanshuis viert Dag van zeevarende

VLISSINGEN – Het zeemanshuis in Vlissingen viert zaterdag 25 juni de Dag van de Zeevarende met een kerkdienst en presentaties. De Verenigde Naties wezen deze dag  aan om het werk van zeevarenden wereldwijd te waarderen en om aandacht te vragen voor de uitdagingen en problemen waarmee zij te kampen hebben.

In het Zeemanshuis in Vlissingen wordt stilgestaan bij wat zeevarenden ‘dagelijks voor ons en onze manier van leven doen’, zo meldt de Stichting the Mission to Seafarers Vlissingen. Bovendien wordt nagedacht over de manier waarop de organisatie zich in de toekomst kan inzetten voor het welzijn van de zeelieden en hun belangen kan behartigen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dominee Pascal Handschin tijdens een viering in het Zeemanshuis, november 2021

  • 13.30: inloop en welkom
  • 14.00: kerkdienst (Service of Thanksgiving) in de kapel. Aan de orde komt de betekenis van zeevarenden voor de wereldsamenleving. Bovendien wordt er gebeden voor hen en voor de uitdagingen waarmee zij in de toekomst te maken krijgen.
  • 14.45: aansluitend aan de kerkdienst is er  koffie en gebak en de mogelijkheid om in gesprek te komen met elkaar.
  • 15.30: presentaties door havenpastor Pascal Handschin en leden van het bestuur van het Zeemanshuis en de Nederlandse Zeevarendencentrale over het welzijnswerk voor zeevarenden. Zij gaan in op de huidige en toekomstige actiteiten voor zeelieden.
  • 16.30: napraten onder het genot van een drankje.
  • 17.00: opening van de Club voor zeevarenden en afsluiting van het programma.