Zieng je mee voe d’n Eêr?

ELLEWOUTSDIJK – ’t Kerkje van Ellesdiek staat zondag 20 november in het teken van zingen. Ruim twintig jaar oecumenische bieeênkomsten in ’t Zeeuws in ’t Kerkje van Ellesdiek hebben een hele verzameling in ’t Zeeuws vertaalde liederen opgeleverd. Die liederen komen uit verschillende liedboeken, onder meer uit het Liedboek voor de kerken en uit de Randstadbundel.

In het Zeeuws zingen is soms even wennen, maar de teksten komen in je eigen taal veel dichterbij. Om dat mee te maken is er zondag 20 november een speciale zangdienst in ’t Kerkje. Onder begeleidig van Bert Alderliesten worden verschillende van die verzamelde Zeeuwse liederen gezongen.

Voorganger in deze bieeênkomst levensbeschouwing is Joke de Witte. Er zullen liederen worden gezongen die passen bij het thema ‘Zieng voe d’n Eêr van liefde en trouw’.

De dienst begint om 14.30 uur, toegang vrij, een gift voor ’t Kerkje wordt op prijs gesteld.