Zorg voor elkaar: oude wijsheid en moderne wetenschap geven een antwoord

MIDDELBURG – De Doopsgezinde Gemeente Walcheren houdt zondag 23 juni 2019 weer een Gesprek op de Zondagmorgen in de kerk aan de Lange Noordstraat in Middelburg. Ditmaal is te gast de Middelburger Piet Beijer, die een inleiding houdt met als titel: ‘Zorg voor elkaar: de oude wijsheid en moderne wetenschap geven een antwoord.’

Is de aloude spirituele wijsheid van stromingen als soefisme en advaita vedanta te verbinden met nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap? Kan dat leiden tot een andere kijk op ons leven en de mensen om ons heen? Piet Bijer denkt van wel. Hij  kwam twintig jaar geleden in aanraking met de Soefibewegingt, een oude mystieke traditie binnen de Islam. Hij werd geboeid door de wereldbeschouwing van het soefisme en met name het idee van een bestaan-in-harmonie. Door gesprekken met anderen en het lezen van de nodige  boeken verdiepte hij voortdurend zijn inzicht met name in het non-dualisme, zoals dat in de filosofische stroming Advaita naar voren komt.

In dit non-dualisme  worden de grenzen en scheidingen tussen mij en de ander, lichaam en geest, de micro- en macrokosmos, subject en object, mens en God – beschouwd als aangeleerd en betrekkelijk. In wezen bestaan tegenstellingen niet en is alles een eenheid.

Dingen zijn – net als de polen van een magneet – nooit in conflict met elkaar. Dingen kunnen wel polen van elkaar zijn: het tegenovergestelde van elkaar.

Zorg en mededogen

Deze filosofie van het non-dualisme wordt ook ondersteund door nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap. Piet Beijer verwijst daarbij onder meer naar het boek ‘Wij zijn ons brein’ van prof.dr Dick Swaab.

Beijer zal vertellen hoe het idee van non-dualisme hem helpt beter inzicht te krijgen in zichzelf en in mensen om hem heen, maar ook hoe het kan leiden tot meer zorg en mededogen voor elkaar.

Het Gesprek op Zondagmorgen, dat begint om 10.00 uur, wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van de kerk, ingang Blindenhoek. Iedereen, die belangstelling heeft voor dit onderwerp is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten. De toegang is vrij.