Zorgen om energielasten plaatselijke gemeenten

WEMELDINGE – Naast grote of kleinere zorgen die er kunnen zijn bij gezinnen en personen, bereiken mij van tijd tot tijd ook schrikbarende verhalen over energiekosten voor kerkelijke gemeenten die de pan uit rijzen. Rekeningen die een stijging van tienduizenden euro’s per jaar laten zien, zijn geen uitzondering, met een enkel voorbeeld tot wel honderdduizend euro.

Het is nog niet goed te overzien wat de uiteindelijke effecten zullen zijn, maar het leidt tot grote zorgen bij colleges van kerkrentmeesters en kerkenraden. Ook in bovenplaatselijke organen is er volop aandacht voor. Binnenkort zal er nadere ondersteunende informatie beschikbaar komen. Vanuit wat ik nu weet kan ik aanraden om vooral ook contact te leggen of te onderhouden met de plaatselijke overheid. Zorg ervoor dat ook in het gemeentehuis uw zorgen bekend zijn. Of het nu om een monumentaal kerkgebouw gaat of om gebouwen van later datum. Sommige gemeentebesturen willen concreet meedenken over oplossingsrichtingen of mogelijkheden tot ondersteuning. Wees er in de communicatie met de lokale overheid op bedacht om vooral ook het maatschappelijk belang voor het voetlicht te brengen. Denk daarbij aan koffie-ochtenden, maaltijden voor bepaalde doelgroepen, inloopmiddagen/ opvang vluchtelingen etc.

Informatiepagina

Wat op dit moment beschikbaar is aan informatie met betrekking tot de energiecrisis is verzameld op een themapagina van de landelijke website. Klik hier.

Binnenkort zal er zoals gezegd verdere informatie beschikbaar komen, ook ter ondersteuning van lokale gemeenten. Hou de website in de gaten. Uiteraard zullen we ook via www.gelovenindedelta.nl attenderen op belangrijke ontwikkelingen.

Ds. Arie van der Maas
classispredikant