ZWO Delta voor Indonesië luidt noodklok

VLISSINGEN – De commissies voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) in de classis Delta luiden de noodklok. Door alle beperkende maatregelen in verband met het coronavirus zijn er nagenoeg geen activiteiten geweest voor het project Delta voor Indonesië, waardoor er tot op heden slechts vijf procent binnen is van het toegezegde bedrag.

Dat staat in een brief van de Zeeuwse ZWO-commissie die maandag 29 juni 2020 is verstuurd naar alle plaatselijke ZWO-commissies en diaconieën.

Omdat er geen collectes en acties, zoals rommelmarkten voor dit project mogelijk waren, blijven de bijdragen ernstig achter. De ZWO-commissie hoopt toch dat er alternatieve manieren worden gevonden om geld bijeen te brengen. Nu er in vele gemeenten weer kerkdiensten mogelijk zijn, kunnen er misschien extra collectes voor het project worden gehouden.

De eerste tien liter tomatensoep van de zestig liter die voor de Soep-actie in Hoek werd verkocht.

De commissie is graag bereid mee te denken over een alternatieve manier van fondswerving. Zo is er bijvoorbeeld deze zomer in Arnemuiden een mooi weer-tweedehandsboekenmarkt en werd in Hoek een Soep-actie voor Delta voor Indonesië gehouden, die volgens de organisatie zeker voor herhaling vatbaar is: de 60 liter tomatensoep was binnen no time uitverkocht.

In november worden er weer regionale ZWO-avonden gehouden: 2 november 2020 Bevelanden, 3 november Schouwen-Duiveland/Tholen, 12 november Zeeuws-Vlaanderen, 16 november Walcheren. In september volgt een uitgebreide uitnodiging.

Intussen kunt u natuurlijk nu ook een bijdrage overmaken voor Delta voor Indonesië:

Voor alle drie de projecten te samen: Delta voor Indonesië
NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. projectnr: K 01004

Voor : Meer voedsel en inkomen door duurzame landbouw op Java
NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. projectnr: W 017891

Voor : Opvang van straatkinderen op Java
NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. projectnr: K 017881

VOOR: Sterke vrouwen opleiden op Papoea
NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. projectnr: Z 009401

Klik hier voor meer informatie over de acties en hier voor informatie over het project Delta voor Indonesië.